Při příležitosti Dne učitelů předal dvaceti pedagogům ceny za vynikající práci při výchově a vzdělávání dětí a mládeže hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis a krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč. Jednou z oceněných byla i Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová, speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, která působí také jako krajská metodička v Centru podpory Karlovy Vary. Gratulujeme a jsme na ni hrdí!

Jana Ščerbová působí po celou svou profesní kariéru ve školství, nejprve jako učitelka a posledních 27 let jako speciální pedagog. Je vynikající a uznávanou odbornicí v oblasti školských poradenských služeb, zejména v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako vysoce erudovaná, odborně zdatná speciální pedagožka předává své praktické zkušenosti a znalosti získané celoživotním aktivním sebevzděláním mladým kolegům v rámci celého kraje. 

 

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/200919-Oceneni-ucitelu.aspx