Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) Vás srdečně zvou na čtvrtý ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem letošní akce bude problematika strategického řízení ve školách.


První den konference představí své příspěvky v plénu významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry. Představen bude systém vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku a strategické řízení rozvoje škol a školského systému v Kanadě, který bude doplněn o pohled českých ředitelů škol na danou problematiku. Následovat bude panelová diskuze s přednášejícími. Druhý den bude věnován tematickému workshopu, v němž účastníci prakticky projdou nejdůležitějšími procesy strategického řízení rozvoje škol se zaměřením na definování rozvojových potřeb školy, formulování strategických cílů, tvorbu plánu rozvoje školy, řízení procesu změny a vyhodnocení rozvoje školy.

 

Cílem této dvoudenní akce je nabídnout prostor ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.


4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Strategické řízení ve školách

6. – 7. prosince 2018

celý program zde

VOLNÁ MÍSTA - pokud máte zájem, máme stále volná místa na workshopy 2. den konference

Kde a kdy: pátek 7. prosince, 9 - 15 hodin, Centrální pracoviště NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Strategické řízení rozvoje škol

Praktický workshop Strategické řízení rozvoje školproběhne pod vedením zkušených ředitelů a odborníkůz projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který už třetím rokem realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Workshop je příležitostprakticky si vyzkoušet metody a postupy zjišťování stavu školy, stanovení rozvojových potřeb a strategických cílůrozvoje školy, plánování a následného vyhodnocování kroků nutných k jejich úspěšnému naplnění.

  • jak se zorientovat ve stavu školy

  • jak definovat rozvojové potřeby školy

  • jak formulovat strategické cíle a vytvořit plán rozvoje školy

  • jak řídit proces změny

  • jak rozvoj školy vyhodnocovat


Přihlášení: http://konference.nidv.cz/