Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz pořádají konferenci s workshopy zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. Jmenuje se The Prague Education Festival, ale možná jste ji spíš znáte pod názvem PREF 2019. Koná se 14. až 16. listopadu na Výstavišti v Holešovicích.


Cílem akce  je inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a vytvořit platformu, v rámci které mohou odborníci sdílet aktuální trendy, technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je zavádět do škol.


Nastartovat progresivní změny českého vzdělávacího systému a iniciovat diskusi mezi státem, školami a soukromou sférou o změnách v systému českého školství, které jsou nezbytné pro další úspěšný rozvoj a prosperitu naší země.

 

Na jaké workshopy se od NIDV můžete těšit?

Individuální formy podpory pedagogů: koučink

15.11. (PREF TŘÍDA / Ředitelna), 10:15  11:15

Individuální formy podpory pedagogů: koučink  

16.11. (PREF TŘÍDA / Ředitelna) 14:15 – 15:15

Proč NIDV podporuje koučování do škol? Co je a co není koučink? Jak jej lze zapojit do škol? Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům? Jaká je síla dobře položených otázek? Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi? 

A co naši žáci? Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky? Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)? 

V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

 

Profil lektora: 

Mgr., Bc. Jiří Luka

ředitel ZŠ Magic Hill, kouč NIDV

Ke koučování dospěl Jiří Luka intuitivně, podobně jako k mnoha skutečnostem ve svém životě. Vystudoval učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě a management pracovníků ve školství na Univerzitě Karlově. Získal ocenění Zlatý Ámos České republiky, reprezentoval české školství na konferencích v zahraničí, je autorem školního vzdělávacího projektu Základní školy Open Gate a v současné době řídí Základní školu Magic Hill v Říčanech u Prahy. Během působení v roli ředitele si oblíbil koučovací přístup vedení pedagogů a tím postupně došel ke koučování, které absolvoval v Koučink Centru Praha.     

 „Pedagogika i koučink mají společné to, že jsou doprovázením druhého na jeho cestě za určitým cílem, v obou oblastech se pracuje se silnými i slabými stránkami člověka s tím, že ty silné se především rozvíjejí a slabé vyrovnávají tak, aby nebránily v rozvoji a růstu vnitřního potenciálu každého jednotlivce.“ 

 

Jak vytvořit dobré klima v heterogenní třídě

15.11. (PREF třída / Inovace a podpora)

Práce s heterogenní třídou – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 11:15  12:15

Seminář (workshop) nabízí řešení problematiky výuky ve třídě, kde se společně vzdělávají žáci bez SVP, s různými typy SVP a různými stupni PO. Seminář je zaměřen velmi prakticky na základě dlouholetých zkušeností lektora. Účastníci se seznámí s náměty, metodikou a praktickými ukázkami práce s těmito žáky.

Program:

  • Jednotlivé charakteristiky žáků se SVP
  • Metodika práce s heterogenní třídou – úpravy materiálů pro výuku, výukové strategie
  • Jak efektivně komunikovat a pracovat se skupinou žáků, aby se posílila kooperativní atmosféra
  • Možnosti využití potenciálu odlišností žáků
  • Diskuze

 

Profil lektorky:

Mgr. Bc. Marie Krejčí

Speciální pedagog, vedoucí školního poradenského pracoviště, lektor pro DVPP s dlouholetými zkušenostmi.

 

 

 

 

 


Ve veletržní části konference najdete náš stánek, který se bude věnovat poradenství v oblasti inkluze.

Potřebujete se zorientovat v podpůrných opatřeních a speciálních vzdělávacích potřebách? Hledáte inspiraci, jak pracovat s dítětem-cizincem nebo s nadaným dítětem? Chcete se dozvědět o možnostech dalšího profesního rozvoje pro pedagogy nebo se jen poradit o problému, který řešíte s vaším dítětem či žákem? Odborníky z Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a neziskových organizací META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Rodiče za inkluzi a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) naleznete u stánku NIDV – projekt APIV B ve veletržní části pavilonu. Pomohou vám přímo na místě. Získáte zde i užitečné kontakty a další informace k inkluzivnímu vzdělávání.  


Celý program najdete na www.pref.cz.