Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). 


Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Program infopanelů:

 • část věnovaná projektu SRP 

  - aktuální informace o aktivitách projektu 

  - oblast metodické podpory škol a školských zařízení a IPo MAP 

  - informace o výzvách OP VVV (Šablony II)

 • část věnovaná projektu APIV B

  - seznámení s projektem APIV B a s jeho současnými aktivitami

 • na vybraných panelech v podobě školení: 

  Úloha státní správy a samosprávy v agendě společného vzdělávání  právní úprava společného vzdělávání včetně prolínání se do dalších agend  financování společného vzdělávání

Program v jednotlivých krajích se může mírně lišit. Platné informace a program je zveřejněn v každé pozvánce. 

Přehled infopanelů

Aktuální termíny:

Kraj Vysočina – 27. 6. 2018 / Jihlava

Pardubický kraj – 30. 5. 2018 / Pardubice

Královéhradecký kraj – 30. 5. 2018 / Hradec Králové

Jihomoravský kraj – 29. 5. 2018 / Brno

Proběhlé akce:

Moravskoslezský kraj – 24. 5. 2018 / Ostrava

Zlínský kraj – 11. 5. 2018 / Zlín

Plzeňský kraj – 3. 5. 2018 / Plzeň

Karlovarský kraj – 18. 4. 2018 / Karlovy Vary

Praha hlavní město – 18. 4. 2018 / Praha

Liberecký kraj – 16. 4. 2018 / Liberec


Konkrétní pozvánky na infopanely, místa konání a program najdete na našem webu v sekci Akce.