Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi není jediným projektem, který se inkluzivnímu (společnému) vzdělávání věnuje. Další organizace působí na celé řadě dalších škol a školských zařízení po celém Česku. Řada projektů se zaměřuje i na jiné oblasti, které přímo s inkluzí nesouvisí, přesto je jejich činnost v některých aspektech důležitá i pro toto téma.

 

Mezi vybranými projekty dochází k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinaci aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu. Spolupráce se týká také jednotného prosazování myšlenek společného vzdělávání v rámci projektových aktivit (informační kampaně, vzdělávání a realizace společného vzdělávání, výzkumu inkluze ve vzdělávání a výuky českého jazyka jako druhého jazyka). Průřezovým tématem odborných panelů je sledování kritérií kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů DVPP v oblasti společného vzdělávání.


Přehled dalších individuálních projektů systémových (IPs) a ostatních (IPo), které v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) běží:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v území se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV): Agentura pro sociální začleňování

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Komplexní systém hodnocení (KSH): projekt realizuje Česká školní inspekce 

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Podpora práce učitelů – vytváření kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností (PPUČ): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání (Modernizace kurikula SŠ, provázání kvalifikační struktury NSK s počátečním odborným vzděláváním (MOV): projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání

Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP): projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání


Individuální projekty ostatní (IPo):

Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl:  Město Litomyšl, Pardubický kraj

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně: Statutární město Brno, Jihomoravský kraj 

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hlavní město Praha; Jihomoravský; Karlovarský; Královéhradecký; Liberecký; Moravskoslezský; Pardubický; Plzeňský; Středočeský; Zlínský; Ústecký     

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava: Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj                                     

K.O.Z.A.  Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace: Člověk v tísni, o.p.s., Hlavní město Praha; Karlovarský; Liberecký; Plzeňský; Středočeský; Ústecký                 

Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký; Zlínský kraj                         

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj: Univerzita Palackého v Olomouci, Jihomoravský; Moravskoslezský; Olomoucký; Pardubický; Zlínský kraj     

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji: Moravskoslezský kraj            

Inkluze ve Svitavách: Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov, Pardubický kraj

: Západočeská univerzita v Plzni, Plzeňský kraj                

Bez obav spolu: Zařízení pro DVPP a Středisko služeb školám, České Budějovice, Jihočeský kraj