APIV - obrázek na úvodní straně

 

Rodič
Rodič
Rodič

 

NEJNOVĚJŠÍ MATERIÁLY
PŘEHLED AKCÍ


Výuka na dálku (platforma MS Teams) 

        15. 12. 2021, 14:00 – 16:00, informační seminář online

Pomocí praktických ukázek se na semináři zaměříme především na výuku na dálku a nástroje pro individualizaci výuky prostřednictvím MS Teams. Získáte přehled o možnostech opakovaného odevzdávání zadaných úkolů, posílení motivace žáků se SVP a udržení jejich pozornosti během on-line výuky. Více o akci.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

        15. 12. 2021, 16:00 – 18:00, informační seminář online

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky. Více o akci.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

        13. 12. 2021, 16:00 – 18:00, informační seminář online

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky. Více o akci.

 

V zajetí sítě 

        9. 12. 2021, 16:00 – 18:00, informační seminář online

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí. Více o akci.

 

V zajetí sítě  

        2. 12. 2021, 16:00 – 18:00, informační seminář online

Digitální svět, internet, sociální sítě a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí. Více o akci.

 

Jak připravit děti na školu 

        1. 12. 2021, 16:00 – 18:00, informační seminář online

Jaká je cesta k úspěchu každého dítěte ve škole? Rozebereme, jak doma dítěti nastavit samostatnost a vnitřní motivaci k objevování a učení se podle jeho specifik a individuality. Diskuze bude také o tom, jak mohou rodiče dítě na nástup do školy připravit a jaké důležité schopnosti, dovednosti a znalosti dítě ve škole potřebuje.  Více o akci.

 

V zajetí sítě 

        29. 11. 2021, 16:00 – 18:00, informační seminář online

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí. Více o akci.

 

Efektivní komunikace s dítětem aneb jak na "zlobivé" dítě  

        25. 11. 2021, 15:00 – 17:00, informační seminář online

V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, proč většina dětí "zlobí". Jsou to děti frustrované? Chtějí získat pozornost nebo nějakou výhodu? Zaměříme se na to, jak s dětmi komunikovat, jak reagovat na dětské emoce. Odpovíme si na otázky, jak efektivně na tyhle situace reagovat doma i ve školním prostředí. Více o akci.

 

Role asistenta pedagoga ve výuce a případová studie k tématu

        24. 11. 2021, 14:00 – 16:00, informační seminář

Seminář je zaměřen na vymezení kompetencí asistenta pedagoga a učitele, varianty a možnosti práce asistenta pedagoga ve třídě, náplň a metody jeho práce, jeho vztah se žákem, učitelem a rodičem i rodinou. Na semináři bude představena rovněž případová studie k tématu. Více o akci.

 


Všechny akce


Nová aplikace - zapojmevsechny.cz

CENTRA PODPORY A ZAPOJENÉ ŠKOLY


Mapa ČR

Masarykova 28, 460 01 Liberec Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 Křížová 22, 603 00 Brno Potoky 267, 760 01 Zlín Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava Wellnerova 25, 779 00 Olomouc Luční 460, 500 03 Hradec Králové Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice Zborovská 3, 586 01 Jihlava Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice Čermákova 18, 301 00 Plzeň Západní 15, 360 01 Karlovy Vary Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání a to vám pomůže vybrat nejlepší řešení s ohledem na problém, který vás trápí. Centra podpory vznikla na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR

Každé Centrum zároveň spolupracuje s krajskou sítí 24 a více škol, které se zapojily do projektu a prochází vzdělávací a profesní podporou.  

Všechna místaCHCETE BÝT PRAVIDELNĚ INFORMOVÁNI O NOVINKÁCH?

Chcete dostávat do vašeho emailu pravidelné informace o inkluzi? Pošleme vám to nejdůležitější. Nebudeme vás zahlcovat zbytečnostmi a budeme vám psát jednou za tři měsíce.

Přihlaste se k odběru novinek ještě dnes.
Vyplněním e-mailové adresy potvrzujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a dále potvrzujete, že jste si vědom/a, že tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

REZERVAČNÍ SYSTÉM – interní sekce projektu

Přístup pro zapojené školy


Přístup pro zapojené odborníky//////////// POPUP OKNO ////POPUP END