Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

V poslední době se naše škola s prvním stupněm zaměřila na inkluzivní vzdělávání. Má asi 40 žáků v individuálním vzdělávání a hodně žáků s podpůrnými opatřeními. Při poslední inspekční činnosti dostala naše škola od ČŠI výhrady ohledně autoevaluace školy v oblasti podpůrných opatření a inkluzivního vzdělávání. 

Chtěl jsem se zeptat, zda existují nějaké dotazníky a evaluační postupy pro školu, podle kterých bychom si mohli vyhodnotit kvalitu toho, jak jsme proinkluzivní škola a jestli všechny vhodné postupy, podmínky, podpůrná opatření a individuální plány žáků máme dobře nastavené?

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá PhDr. Kristina Březinová, tutorka webu www.zapojmevsechny.cz realizovaném v rámci projektu APIV B.

Dobrý den,

výchovný poradce školy je ten, kdo by se měl systematicky věnovat podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření. Pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Výchovný poradce školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Co se týče podpůrných opatření 2.‒5. stupně u žáků, je potřeba se vždy obracet na se spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum. Tato školská poradenská zařízení podpůrná opatření podrobně stanovují v tzv. Doporučení, které škola obdrží po vyšetření dítěte. V případě nejasností, jak tato opatření naplňovat, je vhodné se obrátit přímo na poradenské zařízení. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Také tuto agendu by měl řídit výchovný poradce školy. Přehled podpůrných opatření najdete například zde: 

Praktické příklady podpůrných opatření prvního stupně (zapojmevsechny.cz)

Další informace k vypracování plánů pedagogické podpory, v rámci kterých můžete evidovat podpůrná opatření 1. stupně, najdete zde: 

Seznámení s plánem pedagogické podpory (PLPP) – 1. část |  Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Seznámení s plánem pedagogické podpory (PLPP) – 2. část | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část první | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část druhá | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část třetí | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – čtvrtá část | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Informace, k čemu přesně slouží Individuální vzdělávací plán a jak pravidelně vyhodnocovat podpůrná opatření v něm stanovená, naleznete zde:

Individuální vzdělávací plán má řadu výhod: Jak se tvoří a k čemu slouží? | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Podrobný manuál, jak Individuální vzdělávací plán vytvořit, naleznete zde: 

Individuální vzdělávací plán: S kým při tvorbě spolupracovat a kdy zapojit žáka? – část I. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Individuální vzdělávací plán krok za krokem: Rady a tipy pro třídní učitele – část II. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Jak vyplnit IVP? Poradíme s částí o organizaci výuky i hodnocení znalostí – část III. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Co se týče využití autoevaluačních nástrojů k mapování toho, do jaké míry škola poskytuje kvalitní a inkluzivní vzdělávání, můžete využít nástroje, které vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Ty najdete na portálu RVP.CZ. Pracovat můžete zejména s dotazníkem Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání


Podrobnější informace: Dotazník zjišťuje, do jaké míry je škola otevřena začleňování různých žáků do vzdělávání; zda jsou odpovídajícím způsobem nastaveny vztahy uvnitř školy i vztahy školy s okolím; jakým způsobem učitelé se žáky pracují; jaké jsou vztahy mezi pedagogickými pracovníky školy apod. Výstupy z dotazníku škole mohou pomoci upravit podmínky vzdělávání a výchovy žáků, kteří jsou nějakým způsobem „odlišní“. Dotazník je určen pokud možno všem pedagogům konkrétní školy. Dotazník je určen pro základní a střední školy všeho typu. Dotazník je vhodné zadat učitelům v průběhu školního roku za účelem zmapování přístupu k inkluzivnímu vzdělávání. Výsledky popisují aktuální situaci a nabízejí návrhy k případným změnám. Na výpovědi z dotazníku lze nahlížet jako na informace o podpoře školy žákům a vlivu vzájemných vztahů učitelů a žáků na vzdělávání. (Zdroj: Cesta ke kvalitě). 


S dotazníkem je možné pracovat dlouhodobě, zadávat jej například každý školní rok. 

Návod k registraci pro práci s tímto nástrojem i e-mailový kontakt pro další poradenství během práce s nástrojem najdete na této webové stránce: 

Autoevaluace (rvp.cz)

Podrobnější informace k dotazníku Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání najdete zde:

Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání, Národní ústav odborného vzdělávání (nuov.cz)

19_Pripravenost_skoly_k_inkluzivnimu_vzdelavani.pdf (nuov.cz)

Upozorňujeme ale, že tyto materiály jsou umístěné na webových stránkách projektu Cesta ke kvalitě. Tyto stránky nejsou aktualizované od roku 2012. Nemůžete se tedy přes ně k používání tohoto nástroje registrovat , pouze si zde můžete stahovat informační materiály.

Dále se můžete také obracet na Ing. et Bc. Stanislava Michka, Ph.D., který se v rámci projektu Cesta ke kvalitě podílel na tvorbě i koordinaci tvorby celé řady nástrojů evaluačních nástrojů. Je možné se obracet s dotazem například na četnost zadávání nástroje, vyhodnocování získaných informací apod. 

 

Další tipy:

Výčet úrovní a kritérií kvalitní a inkluzivní školy můžete najít také například v metodickém dokumentu Agentury pro sociální začleňování MMR ČR:

Pyramida kvalitní – inkluzivní školy – OSZ – 2022 – Agentura pro socialni zaclenovani (socialni-zaclenovani.cz)

Rovněž web Zapojmevsechny.cz publikoval (pro rodiče žáků se SVP) orientační přehled ukazatelů školy, která podporuje inkluzivní vzdělávání, a to právě na podkladě výše uvedeného metodického dokumentu ASZ MMR ČR. Najdete tam stručný a srozumitelný přehled 26 indikátorů: 

Jak vybrat vstřícnou (inkluzivní) školu pro dítě se SVP? | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Další tipy na doporučenou literaturu k tématu „kvalitní a inkluzivní základní škola“: 

POLECHOVÁ, Pavla, ed. Jak se dělá „Škola pro všechny". 1. vyd. Kladno: AISIS, ©2005. 101 s. ISBN 80-239-4667-6.

TANNENBERGEROVÁ, Monika. Průvodce školní inkluzí, aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti?. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 135 stran. ISBN 978-80-7552-008-1.

TANNENBERGEROVÁ, Monika a kol. Jak se stát férovou školou II.: inkluzivní vzdělávání v praxi. Brno: Liga lidských práv, ©2010. 55 s. Manuály. ISBN 978-80-87414-02-6.