Dcera byla ve čtyřech letech přijata k předškolnímu vzdělávání. Později jí speciálně-pedagogické centrum (SPC) diagnostikovalo vývojovou dysfázii a doporučilo personální podporu pro MŠ na 0,75 úvazku asistenta pedagoga.

V současné době ředitelka školy vyžaduje, aby dcera chodila do mateřské školy (MŠ) podle pracovní doby paní asistentky. Ta pracuje do 14 hodin a my v tuto hodinu dceru nemůžeme každý den vyzvedávat. Kde je v legislativě uvedeno, že dcera může plnohodnotně využívat provoz mateřské školy nezávisle na doporučení SPC?


Dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání rozhodnutím ředitelky MŠ ve správním řízení. Ředitelka MŠ přijímá dítě buď k polodenní, nebo k celodenní účasti v předškolním vzdělávání, jiné doby délky pobytu podle školského zákona neexistují. Současně podle vyhlášky o předškolním vzdělávání se mají zákonní zástupci a MŠ dohodnout na režimu docházky (který je založen rozhodnutím o přijetí). 

 

Pokud tedy byla dcera přijata k celodennímu pobytu, není možné dobu jejího pobytu omezovat pracovní dobou AP. Ten je podpůrným opatřením pro dítě, ne pro školku. 

Představte si podobnou situaci, kdy by vám příslušný orgán udělil pokutu ve správním řízení, kterou by následně ten samý správní orgán upravoval ve váš neprospěch, pokutu by zvýšil.

Terminologie ve vyhlášce o MŠ neodpovídá tomu, že je přijetí správním rozhodnutím a zákonní zástupci by měli oznamoval dobu obvyklého příchodu a odchodu, jako tomu je např. pro pobyt v družině, kdy jde o zájmové vzdělávání podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Ředitelka MŠ tak není oprávněna omezovat dobu pobytu dítěte ve školce, tedy ani s odůvodněním, že ve školce část provozní doby není jako podpora dítěte i asistent pedagoga.

Pokud se MŠ domnívá, že má být podpora asistentem pedagoga vyšší, měla toto řešit se SPC dítěte. Pokud to řešila, ale neúspěšně, pak měla MŠ podat žádost o revizi (do 30 dnů od obdržení doporučení ze SPC).

O době pobytu ve školce nerozhoduje ani školka, ani SPC, ale jen zákonní zástupci. Proto je plně dostačující, pokud zákonní zástupci poskytnou MŠ informaci o obvyklé době příchodu a vyzvedávání dítěte.