Dokument Průvodce pro ředitele základních škol se soustředí na základní informace a povinnosti ohledně vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po novele školského zákona. Dočtěte se o tom, co vyplývá z nové legislavity, získáte přehled o podpůrných opatřeních
a jejich financování.


Co se z dokumentu dozvíte?

  • Co se změnilo po novele školského zákona č. 82/2015 Sb.
  • Jak podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Jaké dopady má novela zákona na organizaci základní školy.
  • Jak postupovat při implementaci změn ve škole.
  • Co čeká ředitele základní školy ohledně administrace.
  • Přehled podpůrných opatření, dále opatření, která realizuje škola sama nebo na doporučení školského poradenského zařízení.
  • Přehled základních kroků při získávání podpůrného opatření.
  • Jak postupovat v případě, kdy integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ani s využitím podpůrných opatření, nevedla k zajištění jeho vzdělávacích potřeb.
  • Informace o financování podpůrných opatření.

 

Dokument najdete také na webu MŠMT

Loading...