Průvodce pro ředitele vyšších odborných škol nabízí základní vhled do problematiky vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V dokumentu jsou přehledně zpracována základní východiska a principy společného vzdělávání. Těžiště dokumentu spočívá v konkrétních krocích, které ředitel VOŠ musí z hlediska společného vzdělávání absolvovat.


Co se z dokumentu dozvíte?

  • Výčet právních předpisů souvisejících se společným vzděláváním.
  • Vymezení pojmu "student se speciálními vzdělávacími potřebami”.
  • Přehled podpůrných opatřeních ve vyšší odborné škole.
  • Možnosti financování.
  • Změny a povinnosti ve výkaznictví.

Loading...

 

Dokument najdete také na webu MŠMT