Jan Malbohan (P-KAP) se ve videu zabývá podporou nadaných žáků. Na webu NÚV najdete i jiné materiály zabývající se inkluzí a jejím začleněním do praxe.

 


 

Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí žákům. V takovém prostředí lze pracovat s heterogenní skupinou žáků a akceptovat tak různorodost pohlaví, etnicity, kultury, jazyka, sociálního prostředí, popř. věku; lze také pracovat s různou úrovní předpokladů včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či mimořádným nadáním. Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření „školy pro všechny“.

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-inkluze