Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům :-).

 

Dotaz:

Dobrý den, pracuji jako vzdělávací pracovnice a lektorka ČJ. Minulý týden mě kontaktovala klientka, která přišla z Doněcka (Ukrajina) a hledá střední školu pro svou dceru (16 let) v Praze. Nevíte, kde bych pro ni ještě teď po začátku školního roku mohla sehnat volné místo v prvním ročníku nebo na koho bych se případně mohla obrátit? Zatím jsem obepisovala jednotlivé školy na základě dostupných map volných míst, všude mě ale zatím bohužel odmítli.

 

Odpověď:

Dobrý den, níže najdete přímou citaci z článku pro studenty, kde jsou potřebné informace:

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

Jak to zjistíš? Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdeš:

  • na webových stránkách krajských úřadů = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat.

  • na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole.

Doporučení:

Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně tak, jak je školy oznamují. Jejich webové stránky proto sleduj opakovaně a začni hned po oznámení o nepřijetí.“

(Zdroj: Napoprvé to nevyšlo, co dál | Infoabsolvent.cz)

 

Navíc k Vašemu dotazu na volná místa na středních školách zasílám tento odkaz (aktualizováno 5. 9. 2022):

https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023

 ·        Přehled volných míst v PDF: střední školy zřizované HMP

·         Přehled volných míst v PDF: střední školy jiných zřizovatelů

Alternativní (obsahově stejné) přehledové tabulky k formátu PDF (při otevírání může hlásit chybu souboru z důvodu stahování ze serveru - pro otevření klikněte na "ANO")

·         Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP

·         Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů

Najdete tam informace o volných místech v dalších kolech přijímacího řízení na SŠ v Praze. Jedná se o veřejně dostupné informace Magistrátu hl. m. Prahy.


Přehledy o volných místech na středních školách v jednotlivých krajích:

Hlavní město Praha: https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023

Středočeský kraj: https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi

Jihočeský kraj: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy

Plzeňský kraj: kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2022.php

Karlovarský kraj: http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/stranky/prijimaci_rizeni_na_ss.aspx

Ústecký kraj: https://sberdat.kr-ustecky.cz/prijimaci-rizeni-2022-2023

Liberecký kraj: https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni

Královéhradecký kraj: http://sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Pardubický kraj: https://www.klickevzdelani.cz/verejnost/ze-zivota-skol/prijimaci-rizeni-na-ss/category/prijimaci-rizeni-na-ss/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-ii-a-dalsi-kola-prehled-o-poctu-volnych-mist

Kraj Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=9083

Jihomoravský kraj: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021

Olomoucký kraj: https://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

Zlínský kraj: https://www.zkola.cz/ii-a-dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-zlinskem-kraji/

Moravskoslezský kraj: https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/