Může pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC) informovat školu o termínu vyšetření dítěte? 

Stává se například, že děti přijdou do školy s Doporučením, kde mají uvedeno, že nebyl k dispozici plán pedagogické podpory ani předchozí individuální vzdělávací plán. Škola by se potřebovala k tomuto procesu vyjádřit a zhodnotit, jak podpora daného dítěte do nového termínu vyšetření fungovala.


Na PPP/SPC se mohou obrátit přímo rodiče dítěte bez předchozí konzultace se školou. Pokud se ale jedná o konzultaci ohledně speciálních vzdělávacích potřeb a následného doporučení podpůrných opatření, pak má PPP/SPC povinnost si před vydáním Doporučení zjistit – ve většině případů právě od zástupce školy –, jak probíhá vzdělávání dítěte, a z těchto informací pak při tvorbě Doporučení vycházet.

 

 

Bývá ale velmi užitečné, když se rodič ještě před plánovaným vyšetřením dohodne se školou, aby potřebné informace o vzdělávání jejich dítěte připravila. Pokud jde o opakované vyšetření, tak měsíc dalšího předpokládaného termínu vyšetření je uveden přímo v rozhodnutí PPP/SPC. 

Pokud informace v dokumentech PPP či SPC neodpovídají skutečnosti ani potřebám dítěte, a nepodaří se neformálně a velmi rychle dohodnout na vydání nových dokumentů, může škola (nebo rodič) podat do 30 dnů od obdržení doporučení žádost o revizi.