Pracuje-li AP na poloviční (0,5) úvazek, pak činí jeho celková pracovní doba 20 hodin týdně. Tato pracovní doba je pak rozdělena na dobu přímé pedagogické činnosti (práce přímo s žáky, nejen ve vyučovacích hodinách) a dobu „nepřímé“ pedagogické činnosti (porady, konzultace, přípravy...). 


Poměr tohoto rozdělení je různý, záleží na tom, jak staré je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, na základě kterého byla ve škole tato pozice zřízena: 

a) Pokud je doporučení vydané před březnem 2018, může poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti v úvazku víceméně libovolně nastavit ředitel školy (přímá pedagogická činnost ale vždy tvoří větší část z úvazku). 

b) Pokud je doporučení vydané v dubnu 2018 nebo později, měla by přímá pedagogická činnost tvořit 90 % z úvazku (18 hodin týdně) a nepřímá pedagogická činnost 10 % z úvazku (2 hodiny týdně).

 

Užitečný odkaz:

MŠMT: vyhláška č. 27/2016 Sb.