Tentokrát bychom vám rádi z aplikace Zapojmevšechny.cz představili dvě série. První série tří článků se zabývá předškolními kluby – oč se jedná, jak pomáhají rodinám v nouzi, co dětem přinášejí a jaké mají cíle. Druhá série jsou videa s bývalou ředitelkou děčínské Základní školy Máchovo náměstí Alenou Tomáškovou, která se rozhodla, že zlepší reputaci škole s větší koncentrací sociálně znevýhodněných žáků – jak se jí povedlo zlepšit vztahy mezi kolegy, zavést inkluzi a přesvědčit o ní své kolegy a jak navázala vztahy s romskými rodinami? Obě série samozřejmě obsahují hodně příkladů z praxe a kazuistiky. Pojďme se na to podívat!

 

Předškolní kluby

Je mnoho dětí, které vyrůstají v chudinských čtvrtích, ubytovnách, azylových domech a podobně. Jejich rodiče mají často jen základní vzdělání, a proto nevidí v docházce do mateřských škol smysl. Předškolní kluby jsou nízkoprahová zařízení, která dětem usnadňují první krok na cestě do mateřské školy a následně do běžné základní školy. Snaží se, aby si děti osvojily nejen základní životní a hygienické potřeby, ale podporují je také v samostatnosti a nabízejí jim různé možnosti v rámci vzdělávání. Předškolní kluby se tak snaží vyrovnat sociální handicap dětí, které vyrůstají v nepodnětném prostředí a přišly by na základní školu nepřipravené.

Předškolní klub v Praze. Zdroj: Archiv Člověka v tísni

Přínos předškolních klubů spočívá především v aktivitách a způsobech, jak s dětmi sociální pracovníci pracují. Děti se zde učí znalostem, dovednostem a návykům potřebným k úspěšnému vstupu do mateřské školy a do prvního ročníku základní školy. Mají zde možnost hrát si s podobně starými dětmi v bezpečném prostředí a podle nastavených pravidel. Učí se režimu i přijímání autorit. To vše zároveň přinášejí do svých rodin, které se některých programů mohou také zúčastňovat. Navíc jim pracovníci z klubů pomáhají i se začleněním do předškolních ročníků mateřských škol.

Činnosti v předškolních klubech obnášejí práci s dětmi ve skupině i práci individuální. Další důležitou součástí je práce v terénu. Ta zahrnuje kontaktování rodičů či opatrovníků, představení konceptu předškolních klubů a získání rodičů pro tuto myšlenku. K tomu může pedagog klubu vysvětlit matce jednotlivá cvičení s ohledem na vývojovou psychologii dítěte, ukazuje vhodné pomůcky, půjčuje je, poskytuje informační servis a pomáhá s výběrem vhodné školky pro nástup do předškolního ročníku. Spolupráce s rodinou je důležitou součástí činnosti předškolních klubů pro stírání rozdílů mezi dětmi při nástupu do mateřské školy, potažmo školy základní.

Síť klubů u nás provozuje nezisková organizace Člověk v tísni jako jednu ze služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci. Nyní jich funguje celkem 13 ve všech krajích.

 

Vedení školy s větší koncentrací sociálně vyloučených rodin

Alena Tomášková působila v děčínské Základní škole Máchovo náměstí nejprve jako učitelka, posléze jako ředitelka a mnohé z nás může inspirovat svým otevřeným přístupem ke spolupracovníkům i rodinám žáků, k inovacím a ke snaze o kvalitní společné vzdělávání.

Aby ZŠ Máchovo náměstí učinila místem, které je příjemné pro žáky a jejich rodiče a kde jsou si všichni rovni, zaměřila se nejprve na vztahy v učitelském sboru a přístup k inovacím, především co se inkluze týká. I když ne všichni učitelé s inkluzí souhlasí, v lokalitě, kde se škola nachází, se jí nelze úplně vyhnout. Proto je otevřenost na místě. Alena Tomášková sdílí praktické tipy, jak inkluzi zvládnout, i když je to náročné na čas a administrativu. Navíc ve videu prozrazuje, jak přistupuje k hodnocení učitelů, jaký zavedla systém hospitací a co to učitelům přináší.

Další video se věnuje především tomu, jak se paní Tomáškové povedlo zlepšit pověst „cikánské“ školy. Opět jí pomohl otevřený přístup a otevřená komunikace, tentokrát s rodiči žáků, jejich zapojení do aktivit škol a zároveň změna úhlu pohledu. Vyplatilo se jí také zaměstnat romskou asistentku pedagoga, která jí s komunikací i porozuměním těmto rodinám pomohla.

Alena Tomášková si také uvědomila, že učitelé se nemohou věnovat pouze dětem, že je zapotřebí, aby se věnovali i sobě, aby byl tým učitelů spolu rád a celkově aby škola fungovala jako jeden organismus. V posledním videu se navíc věnuje tomu, jak přizpůsobit školní vzdělávací program, aby se s ním učitelé ztotožnili, a jak podpořit rozvoj komunikačních dovedností učitelů.

Ve všech videích paní Tomášková uvádí spoustu praktických tipů.


Aplikace Zapojmevšechny.cz

Pokud vás zajímají i další témata věnující se společnému vzdělávání, projděte si aplikaci Zapojmevšechny.cz. Orientovat se můžete podle vybraných devíti témat nebo stačí zadat pojem do vyhledávače. Navíc zde nenajdete jen videa a podcasty, ale i vzorové dokumenty s nápovědou, jak je vyplnit. Pokud hledáte nejbližší poradnu či jiné odborníky, pomůže vám mapa expertních služeb.