Co obnáší logopedická garance a prevence a proč je vhodné s ní začít už v mateřské škole? Jaké má benefity a k čemu slouží? O tom si povídá v novém podcastu Zapojme všechny Marta Kozdas s Vladanou Jančíkovou a Jitkou Hübnerovou ze ZŠ, SŠ a speciálního pedagogického centra Březejc.

 

 

Co je logopedická garance?

Je to metodická podpora pracovníkům ve školství. Ta probíhá formou depistážní činnosti v jednotlivých předškolních zařízeních, jež poskytují služby minimální logopedické prevence. Pomocí ní lze včas podchytit děti se sníženou komunikační schopností, a to už kolem 3. roku věku. Logopedická garance obvykle začíná kontaktem ze strany školy, která musí podat žádost a následně získat od rodičů, kteří mají o tuto službu zájem, informovaný souhlas.

 

Logopedická prevence

Logopedická prevence je svým způsobem zahrnuta v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, a to ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, v podoblasti Jazyk a řeč.

S touto prevencí se doporučuje začít s nástupem dítěte do mateřské školy, protože v té době se rozvíjí aktivní slovní zásoba, řeč i myšlení dětí. Pokud problémy přetrvávají i po 7. roce věku dítěte, jedná se už o vadu řeči – pak již nemá smysl provádět logopedickou prevenci a je vhodné dítě předat do péče logopeda.

Jak vlastně logopedická garance i prevence probíhá, kdo se jí věnuje a jaké jazykové roviny se rozlišují? Dozvíte se i s tipy na doporučenou literaturu a pomůcky v novém podcastu Zapojme všechny: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-17-dil-logopedicka-garance-a-prevence-v-ms?activate=0&show=1


 

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 2 až 3 týdny. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.