Žáci v běžné školní třídě mateřské, základní nebo střední školy mohou mít různou výkonnost, odlišné pracovní tempo, rozdílné zájmy i jiné preferované učební styly. Protože inspirace není nikdy dost, založili jsme na webu Zapojmevšechny.cz novou sekci – Práce s heterogenní třídou. V ní naleznete osvědčené příklady pedagogických postupů, které zohledňují individuální potřeby všech žáků ve třídě, ať už se jedná o inspirativní metody výuky, nástroje diferenciace výuky, práce s klimatem třídy, pravidly, hodnotami atd. Sekce nabízí také tipy pro výuku ve věkově heterogenních třídách (malotřídní školy, věkově smíšené třídy v MŠ). Partnerem této sekce je metodický portál RVP.CZ.

Již nyní jsou v sekci Práce s heterogenní třídou články, které se tématu věnují. Včera jsme zveřejnili nový text: Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou, který uvádí 10dílnou sérii a kde shrnujeme osvědčené postupy, které učitelé využívají při individualizaci v učitelské praxi. V každém dílu se věnujeme jedné ze zásad a najdete v něm praktické tipy do výuky. Ty se hodí jak pro třídní a předmětové učitele na 1. a 2. stupni základní školy, tak pro učitele školy střední. Své v něm najdou i asistenti pedagoga. Jednotlivé díly budeme uvádět postupně…

Odkazy:

https://zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/heterogenni-trida

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/desatero-zasad-uspesne-prace-s-heterogenni-tridou

https://zapojmevsechny.cz/

 

Interaktivní web Zapojmevšechny.cz vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při tvorbě jsme mysleli zejména na potřeby pedagogů, ale v řadě ohledů slouží jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí.  I proto usilujeme o to, aby její obsah a funkce byly dobře přístupné, a hlavně snadno a rychle využitelné v praxi.

Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz). Projekt je spolufinancován EU.