Jak se liší ukrajinské školství od českého a jak se změnilo po nedávných reformách? Jak probíhá společné vzdělávání ve školách v rámci programu Nová ukrajinská škola? To se dozvíte v novém podcastu Zapojme všechny, kde si redaktorka Marta Kozdas povídá s Valentynou Ljulja, projektovou asistentkou transformačních projektů AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), o specifikách ukrajinských škol.

Vlevo redaktorka Marta Kozdas, vpravo host podcastu Valentyna Ljulja. Zdroj APIV B.

Jak je vzdělávání na Ukrajině strukturováno po nové reformě?

V minulosti byl školský systém členěn na základní a střední školu, která dohromady trvala 10 let. V roce 2001 začala probíhat reforma školského systému, kdy program Nová ukrajinská škola nově zavedl povinných 12 let docházky.

V září 2017 byl přijat nový školský zákon (ten předchozí existoval 26 let), který upravuje základní principy nového vzdělávacího systému. Tento nový zákon se připravoval čtyři roky. V únoru 2018 schválila vláda nový Státní standard pro základní vzdělávání. Od školního roku 2018 trvá tedy pregraduální vzdělávání 12 let. To znamená, že všichni studenti, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2018, budou maturovat po dokončení 12. ročníku. Studentů, kteří dokončili 1. ročník před rokem 2018, se to netýká.

Aktuálně se školy dělí na 3 základní stupně:

1. Začátečnická škola 1.–4. ročník (anebo také první stupeň základního vzdělávání), děti vstupují do začátečnické školy v 6ti letech;

2. základní škola 5.–9. ročník anebo také „druhý stupeň - nižší střední vzdělávání“;

3. střední škola 10.–12. ročník (studium pouze do 11. ročníku - týká se jen těch žáků, kteří dokončili 1. ročník před rokem 2018).

O tom, jak na Ukrajině funguje předškolní vzdělávání, známkování i o tom, jak se tam vzdělávají učitelé, jako i o společném vzdělávání a podpůrných pozicích pro inkluzi, i mnoho dalšího najdete na odkazu k podcastu na webu Zapojmevšechny.cz.