O iniciativě „Fakulty doučují“ jsme již psali, třeba když se hodnotil rok její existence. Jedná se o společnou aktivitu zástupců vysokých škol, organizace Člověk v tísni a Národního pedagogického institutu. V pondělí 13. září 2021 byla spuštěna registrace pro sběr poptávek po doučování žáků základních škol studenty vysokých a vyšších odborných škol. Zaregistrujte své žáky také!

 

Do iniciativy jsou zapojeni studenti všech tuzemských pedagogických fakult, kteří mohou doučovat vaše žáky v rámci své pedagogické praxe, ale i studenti dalších vybraných oborů vysokých škol, kteří mají chuť v této době pomoci. Doučování žáků studenty může probíhat individuálně či skupinově a on-line či osobně (je-li to v souladu s příslušnými protiepidemickými opatřeními).

 

Máte zájem o doučování vašich žáků? Registrační formulář pro sběr poptávek po doučování žáků základních škol studenty* VŠ/VOŠ byl zveřejněn na https://zapojmevsechny.cz/doucovani/zajem-doucovani.

 

Doučování je určeno především pro žáky, kteří mají dlouhodobě potíže s učivem, popřípadě se výrazně zhoršili v prospěchu během koronakrize. Doučování není například určeno pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Studenti mohou žákům pomoci nejen zvládnout učivo, mohou v nich také vzbudit motivaci k učení a vztah k doučovanému předmětu nebo vzdělávání obecně. Studenti mohou působit jako starší kamarádi a dítě podpořit v osobní i emoční rovině. Studenti doučují zdarma, v některých případech dostávají za doučování zápočet, někteří doučují zcela dobrovolně. Rozsah doučování (počet hodin) je třeba domluvit individuálně s konkrétním studentem. V případě zájmu se podívejte na

Spolupráce se studenty nevyžaduje žádné zvláštní administrativní úkony, je ale potřebné, aby učitel, který doučování poptává, byl se studentem VŠ/VOŠ v kontaktu, aby komunikoval, co je třeba doučovat, popřípadě upozornil na specifika konkrétního žáka apod.

Doučování nelze nárokovat. Iniciativa se pokusí zajistit co nejvíce doučujících VŠ/VOŠ studentů, ale může se stát, že poptávka po doučování nebude uspokojena.

* Terminologicky zde používáme označení „student“ souhrnně pro studentky i studenty.