Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

 

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Dotaz:

Dobrý den, rád bych znal názor na vhodnost waldorfské pedagogiky pro dítě s vývojovou dysfázií smíšenou - horší porozumění, paměť, logické uvažování. Bez další diagnózy typu ADHD. Jde o první třídu po ročním odkladu. V blízké waldorfské škole je předpokládaný počet žáků ve třídě 28. Je tento přístup podle Vás pro takové dítě vhodný? Mé obavy spočívají v mnohdy chybějícím vzdělání učitelů v rámci speciální pedagogiky, tedy odlišném přístupu k dítěti s vývojovou dysfázií. 

Můžete mi prosím poradit, zda-li je vhodnější waldorfská škola nebo menší klasická škola s programem Škola přátelského rodinného typu s cca 22 dětmi ve třídě? Waldorf by navíc znamenal denně strávit na cestě do/ze školy téměř 2 hodiny autem a bojím se celkového stresu a dopadu na harmonii života (stíhání práce, kroužků, druhé dítě...). Dekuji za názor

 

Odpověď: 

Hezky den, on je to celkem oříšek. Určitě nelze generalizovat a říct ano či ne, když neznáme konkrétní školu a konkrétní dítě. 

Waldorfská pedagogika jistě přináší pro dítě s narušenou komunikační schopností řadu výhod, jako jsou pomalejší tempo výuky čtení a psaní, odlišné formy hodnocení od „klasických“, důraz na prožitek apod. Zároveň pro něj může být obtížné například absence užívání učebnic (dítě s narušenou komunikační schopností potřebuje vizuální podklad), výuka v blocích, nároky na samostatnost dítěte a nutnost určité míry komunikace. 

Pro edukaci popisovaného dítěte doporučuji spojit se s budoucím učitelem dítěte a zamyslet se nad konkrétními možnostmi podpory v konkrétní třídě, u konkrétní paní učitelky, případně i asistenta pedagoga, pokud ve třídě bude. Jaké má paní učitelka odborné předpoklady, jaké má praktické zkušenosti, zda má vůbec chuť věnovat se dítěti s uvedenými obtížemi. Zda ve škole aktivně funguje školní poradenské pracoviště, zda obsahuje také pozice jako školní speciální pedagog či psycholog. A i zde platí, že dětem nejen s narušenou komunikační schopností zpravidla více vyhovuje menší kolektiv žáků ve třídě. Tím spíše jde-li o prvňáčky. Učitel má v takovém případě mj. lepší časové možnosti se více individuálně dětem s potřebou podpory věnovat. 

Na závěr bych ráda dala důraz na duševní pohodu dítěte, aby vzdělávací proces pro něj byl nejen přínosný po stránce nabývání vědomostí, ale také aby se dítě ve škole cítilo přijímáno, motivováno k učení a dostalo péči, která přispěje k nápravě jeho obtíží. Ke zvážení je i ono každodenní cestování, které může být v důsledku stresující nejen pro dítě, ale i pro Vás rodiče, což se pak zase vrací k dítěti…

Na dotaz odpověděla Mgr. et Ing. Marta Kozdas, PhD., speciální pedagožka, koučka a lektorka.