Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.

Tým projektu APIV B