O změnách ve vyhlášce „o inkluzi“ jsme již psali a text vzbudil opravdu velký zájem. Ministerstvo školství následně vydalo Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence, ve kterém informovalo, jak ke změnám přistoupit. Mnozí ředitelé a učitelé v těchto dnech tedy řeší, jaké změny v realizaci pedagogických intervencí ve své škole od 1. února nastaví.

Jak se v péči o děti s potřebou podpory legislativní změny ve školách projeví, vysvětluje v podcastu a ve videu ředitel Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši Jan Jiterský, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 Pavla Kubíčková a Jaroslav Faltýn, který vede Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT. Podcast moderuje Marta Kozdas, etopedka, lektorka a koučka z Národního pedagogického institutu ČR.

Od 1. 2. 2021 nově vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Dále od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost související novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Vysvětlení některých použitých pojmů:

Definice skutečného PHškoly

PH konkrétní školy představuje skutečný součet hodnot týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti v konkrétní škole. Výpočet PHškoly zahrnuje mateřské a základní školy, školní družiny, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí.

Definice hodnoty PHmax

Od 1. 1. 2020, v rámci platnosti nařízení vlády č. 123/2018 Sb., se nově propočítává tzv. PHmax, tzn. přednastavený limit – maximální týdenní počet hodin výuky podle rámcových vzdělávacích programů financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě (tj. pouze rozsah vzdělávání určený rámcovým učebním plánem). Výpočet PHmax zahrnuje mateřské a základní školy, školní družiny, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí. Stanovené PHmax garantují ředitelům škol dlouhodobější plánování. Finance obdrží škola podle skutečného PHškoly, PHmax je limitní hodnota, kterou pro účely financování není vhodné překročit.

Zdroje dat pro výpočet PHmax a PHškoly

  • nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

  • nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

  • vyhláška č. 48/2005 Sb. (pro výpočet PHmax pro přípravnou třídu základní školy nebo třídu přípravného stupně ZŠ speciální)

  • statistické výkazy (M; P1c 01 v oddílech IVa, IVb, IVc); hodnoty v nich uvedené jsou pro stanovení PHmax a PHškoly určující.

Doporučené čtení:

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021.


Doporučené kontakty:

Ředitelé škol se mohou obracet na MŠMT s dotazy ohledně vykazování pedagogických intervencí. Kontaktní osoba pro dotazy je Mgr. Jana Hradílková z Týmu speciálního vzdělávání (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).