Jak je to s kvalifikací u asistenta pedagoga? Může být zároveň vychovatelem v družině nebo realizovat předmět speciálně pedagogické péče bez speciálně pedagogického vzdělání?


Může být asistent pedagoga zároveň vychovatelem v družině?   

Má asistent pedagoga (AP) bez předchozího pedagogického vzdělání současně kvalifikaci pro výkon vychovatele ve školní družině v ZŠ?

Ne, nemá. Výkon pedagogické, a to i výchovné činnosti na škole se řídí Zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav – viz http://www.msmt.cz/file/38850/.

Kvalifikačním kurzem pro asistenty pedagoga nezískávají absolventi kvalifikaci vychovatele.

 

Může asistent pedagoga realizovat předmět speciálně pedagogické péče?  

Může asistent pedagoga (bez speciálně pedagogického vzdělání, jen absolvent kurzu pro asistenty pedagoga v NIDV) zajišťovat realizaci předmětu speciálně pedagogické péče?

Ne, nemůže, asistent pedagoga není kompetentní k realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět by měl být zajišťován speciálním pedagogem.

Užitečný odkaz:

MŠMT: Zajištění výuky předmětu speciálně pedagogické péče: http://www.msmt.cz/vzdelavani/3-informace-pro-zakladni-skoly