Jaké změny přinesla vyhláška č. 248/2019? Podívejte se na přehlednou prezentaci, kterou jsme pro vás připravili. Změny jsou platné od 1. 1. 2020.


Shrnutí změn

Loading...

Vyhláška č. 248/2019 Sb.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů - celé znění na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-248 .

 

Loading...