Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

 

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz týkající se mé spolupráce s asistentem pedagoga v mateřské škole. Jsem třídní učitelkou na třídě, kde pracuje také asistentka pedagoga. V podstatě celý školní rok ve spolupráci narážím na problém v komunikaci a spolupráci, který souvisí s věkovým rozdílem (jsem jako učitelka mladší, paní asistentka je starší). Mám za to, že paní asistentka z této pozice věkově starší nerespektuje autoritu mě samotné v pozici učitelky.

Během školního roku několikrát došlo ke slovním útokům a znevažování naší práce (učitelek) ze strany paní asistentky na naše vzdělání - posměšky, urážky, degradace (obě dvě učitelky máme vysokoškolské vzdělání, bakalářský a magisterský titul, paní asistentka absolvovala kurz pro asistenta pedagoga a má maturitní zkoušku z jiného oboru než pedagogika), konání za našimi zády, například rozhovory s rodiči v šatně, domlouvání konzultací, o kterých jsme se nedozvěděly buď vůbec a nebo úplnou náhodou, domlouvání s paní ředitelkou na uplatňování logopedie paní asistentkou v naší třídě (žádná z nás tří nemáme vystudovaný obor logopedie ani absolvovaný kurz asistenta logopeda, čili logopedii dělat nesmíme), čemuž bylo vyhověno proti veškerým předpisům.

Ve zkratce paní asistentka se velmi nevybíravým způsobem snaží nabourávat naši práci coby třídních učitelek, znehodnocovat naši práci, přebírat naše kompetence a naši práci a bohužel nezvládá být vedena pedagogem, jelikož jej nerespektuje z důvodu již výše zmíněného věkového rozdílu.

Dalším problémem je, že vedení (paní ředitelka) vychází paní asistentce ve všem vstříc, a i přes náš výslovný nesouhlas povoluje paní asistentce dělat práci naši (třídních učitelek), což nám na autoritě moc nepřidá.

Prosím o radu, jak tento problém řešit, když vedení jde „na ruku" asistentce a my obě mladší kolegyně, než je paní asistentka, zřejmě u paní asistentky autoritu mít nikdy nebudeme? Jak vyřešit neustálé naschvály, ataky na naši práci, posměšky na náš věk, vzdělání apod.?

Děkuji za případnou radu.

 

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

 

Odpověď:

Dobrý den, samozřejmě by bylo mnohem lepší o dané situaci zjistit více informací, ale pokud vyjdu „jen“ z informací, které jsou v dotazu uvedeny, pak bych se vyjádřila asi takto:

Vzhledem k dlouhotrvajícímu problému, kdy (jak jsem pochopila) bylo s paní asistentkou opakovaně řešeno to, že zasahuje do kompetencí učitelek a bylo jí otevřeně řečeno, aby tak nečinila, a ona to nerespektuje, bych nejprve doporučila schůzku obou učitelek s paní ředitelkou. Zde podat popis zcela konkrétních situací, kdy asistentka překračuje své kompetence. S sebou bych měla náplň práce asistenta pedagoga, jak jej máte ve školce nastaven, a opět na konkrétních příkladech bych poukázala na nedostatky v práci asistentky (kam například patří i to, že informace rodičům předává učitelka).

Dále bych zmínila, přibližně kdy a jakým způsobem byla asistentce opakovaně poskytována zpětná vazba a že nebyla z její strany respektována a pak bych poprosila paní ředitelku o řešení situace. Chtěla bych slyšet, jaké konkrétní kroky je potřeba učinit ze strany nás učitelek, asistentky pedagoga i ze strany ředitelky. Je potřeba, abyste s kolegyní byly v tomto zajedno. Zásadní pro dobré řešení situace je vstřícnost z Vaší strany směrem k paní ředitelce – dát jí jasně najevo, že od ní očekáváte pomoc a podporu, protože jste situaci již řešily, ale s nevalným účinkem, a proto se nyní s důvěrou obracíte na ni. Možná by pomohlo o situaci následně mluvit ve čtyřech (případně v pěti – je-li na pracovišti i zástupkyně ředitelky či vedoucí učitelka): vedení školky, obě paní učitelky a asistentka.

Cílem by mělo být jasné vymezení hranic a kompetencí a domluvit také následnou schůzku, kdy vyhodnotíte, zda se dohoda daří naplňovat.

Vedle toho bych se ještě ráda vyjádřila k Vaší autoritě – ta se tak úplně neodvíjí od věku, ale od vašeho vzdělání a kompetentnosti. Vzdělání máte a při jednání s paní asistentkou se o ně můžete „opřít“, např. vyjádřením: „Ano, jsem mladší (začínající) učitelka, na druhou stranu k ….(zde za tečky doplnit cokoliv, co právě řešíte) mám náležité vzdělání. (Případně lze doplnit: a také podporu své uvádějící učitelky.)

Slušně a asertivně sdělit svůj postoj a vymezení hranic. Jinak uvádějící učitelka/mentorka je další osoba, se kterou uvedenou situaci můžete probrat – obraťte se na svoji (klidně i bývalou – nevím, jak dlouho učíte) uvádějící učitelku, případně koordinátorku ŠVP, speciální pedagožku atp. – to jsou všechno lidé, kteří by Vám v této situaci mohli být nápomocni.

Na druhou stranu je pro řešení situace zásadní, jaké klima u Vás na pracovišti panuje – zda je zde dostatečný prostor pro sdílení a podporu. Přeji Vám, aby se situace obrátila směrem k Vaší spokojenosti a Vám i Vaší kolegyni se v záslužné práci pedagogů dařilo.

 

Na dotaz odpověděla Mgr. Kamila Bobysudová, která se věnuje vzdělávání a rozvoji dospělých lidí. Dlouhodobě spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR a dalšími vzdělávacími organizacemi, kde se zaměřuje především na vzdělávání v manažerských a mentorských dovednostech, osobnostně sociálnímu rozvoji, time a stress managementu aj. Dále působí jako supervizorka, mentorka a koučka.