V České republice roste nerovnost ve vzdělávání. Proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přišlo v souladu s cíli Strategie 2030+ s výzvou na podporu škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řešení této nerovnosti ve vzdělávání. Účelem dotace je implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy a podpora 400 znevýhodněných škol v období 2022–2025. Podpora na tři roky dosáhne 2 miliardy korun a věnovat se jí bude také projekt Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu.

Česká republika trpí značnou rozdílností v kvalitě škol. Výrazně se liší výsledky mezi školami, a naopak se relativně málo liší výsledky žáků uvnitř škol. Nárůst nerovností je přitom jedním z faktorů, které dle zjištění PISA přispívají ke zhoršování průměrných výsledků vzdělávání.  Také výsledky mezinárodních i národních šetření potvrzují, že dosažená úroveň vzdělanosti je v ČR ovlivněna výrazně nejen socioekonomickým statusem, ale i samotným místem bydliště dítěte. Žáci žijící v oblastech s vyšším množstvím sociálně vyloučených lokalit dosahují v testech ověřujících vzdělávací výsledky nižšího skóre než žáci žijící v regionech, kde je vyšší kvalita života.  Negativní dopad na žáky, a to zejména na žáky pocházející ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a z rodin s nižšími příjmy, měla i pandemická opatření… To vše se odráží nejen na jejich budoucnosti, ale také v rámci celospolečenských nákladů.

Hlavním cílem projektu Podpora rovných příležitostí je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním vícevrstvé podpory školám vybraných k podpoře v roce 2022(–⁠ 2025), metodické podpora doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků se zohledněním specifik jednotlivých skupin. Dílčím cílem projektu je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů v souladu s prioritou Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (SL 2.2.3).

Pomoc bude probíhat v rámci 2 okruhů:

Okruh 1: Podpora znevýhodněných škol - MŠMT vybralo 400 škol, v nichž bude pomoc realizována ve 2 vlnách.

Okruh 2: Evaluace podpory a podklady k návrhu nového systému financování škol na základě socioekonomického znevýhodnění

Projekt bude navazovat na zkušenosti a výstupy z kmenové činnosti a projektů, které Národní pedagogický institut (resp. NÚV, NIDV do roku 2020) realizuje nebo realizoval v nedávné minulosti. Budou využívány a dále rozvíjeny vytvořené metodiky, know-how, bude realizována spolupráce se sítí odborníků, a to v rámci doprovodného projektu k vlastním projektům podporovaných škol v celkovém rozsahu téměř 2 miliard Kč.   

Tiskovou zprávu k Výzvě najdete na stránkách MŠMT.

V případě dotazů nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..