Výuka na dálku ( Platforma MS Teams)

    15. 12. 2021 / informační seminář online

14:00 16:00

Pomocí praktických ukázek se na semináři zaměříme především na výuku na dálku a nástroje pro individualizaci výuky prostřednictvím MS Teams. Získáte přehled o možnostech opakovaného odevzdávání zadaných úkolů, posílení motivace žáků se SVP a udržení jejich pozornosti během on-line výuky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Ing. Alexander Fales, Mentor a lektor v oblasti odborných a ICT kurzů

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    15. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    13. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    9. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    2. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak připravit děti na školu 

    1. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Jaká je cesta k úspěchu každého dítěte ve škole? Rozebereme, jak doma dítěti nastavit samostatnost a vnitřní motivaci k objevování a učení se podle jeho specifik a individuality. Diskuze bude také o tom, jak mohou rodiče dítě na nástup do školy připravit a jaké důležité schopnosti, dovednosti a znalosti dítě ve škole potřebuje.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D., lektorka, zakladatelka školy podle Feuersteinovy metody

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    29. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Efektivní komunikace s dítětem aneb jak na "zlobivé" dítě 

    25. 11. 2021 / informační seminář online

15:00 17:00

V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, proč většina dětí "zlobí". Jsou to děti frustrované? Chtějí získat pozornost nebo nějakou výhodu? Zaměříme se na to, jak s dětmi komunikovat, jak reagovat na dětské emoce. Odpovíme si na otázky, jak efektivně na tyhle situace reagovat doma i ve školním prostředí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petra Vorlíčková, psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Role asistenta pedagoga ve výuce a případová studie k tématu 

    24. 11. 2021 / informační seminář

14:00 16:00

Seminář je zaměřen na vymezení kompetencí asistenta pedagoga a učitele, varianty a možnosti práce asistenta pedagoga ve třídě, náplň a metody jeho práce, jeho vztah se žákem, učitelem a rodičem i rodinou. Na semináři bude představena rovněž případová studie k tématu.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Ondřejka Andrea Palová, asistent pedagoga ZŠ Liberecká, Jablonec n/N

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: NPI Masarykova 28, Liberec

 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Vzdělávání žáků-cizinců v českém jazyce aneb "česky snadno a rychle" 

    15. 11. 2021 / informační seminář

15:00 17:00

V průběhu semináře si na praktických příkladech ukážeme možnosti podpory žáka-cizince v základní škole. Od prvního

kontaktu zákonného zástupce se školou až po možnost spolupráce s podpůrnými organizacemi. Zaměříme se na oblast

výuky českého jazyka a nová školní pravidla od 1. 9. 2021.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: PaedDr. Antonín Herrmann. Masarykova základní škola, ředitel

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: NPI Čermákova 18, Plzeň


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s problémovým chováním pravidla 

    11. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Přemýšlíte, jak nastavit pravidla, hranice, ale bez toho, abyste museli na děti zvyšovat hlas? Jak být důsledný, ale zároveň laskavý ve výchově? Dají se propojit důsledná pravidla s laskavostí? A pokud ano, jak na to?

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žák v krizi a jak mu pomoci II 

      8. 11. 2021 / informační seminář online

10:00 12:00

V návaznosti na první díl semináře se účastníci dozví detailnější informace o problematice krizí, jejich základní typologii a možných způsobech, jak krizové situace lépe zvládat. Chybět nebudou ani psychologické kazuistiky a příklady dobré praxe z oblasti školství.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. et Mgr. O. A. Kronika, VŠ pedagog, psycholog a arteterapeut

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Intervenční techniky u "problémového" dítěte 

 8. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak pracovat s dítětem, které je opravdu "zlobivé" a projevuje se chováním, jež nazýváme jako "problémové"? Na semináři se dozvíte, co je to funkční analýza chování, a osvojíte si její základní principy pro lepší využití ve své praxi.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Intervenční techniky u "problémového" dítěte 

 4. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak pracovat s dítětem, které je opravdu "zlobivé" a projevuje se chováním, jež nazýváme jako "problémové"? Na semináři se dozvíte, co je to funkční analýza chování, a osvojíte si její základní principy pro lepší využití ve své praxi.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žák v krizi a jak mu pomoci I 

      1. 11. 2021 / informační seminář online

10:00 12:00

Jak krizová situace mění lidské chování a prožívání? Probíraná témata dokreslí konkrétní příklady z aktuální praxe ve školství (krize dospívání, sebepoškozování, sebevraždy, akutní stresové a psychotické stavy). Účastnici se dozví, jak se v krizové situaci orientovat a jak ji zvládnout.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. et Mgr. O. A. Kronika, VŠ pedagog, psycholog a arteterapeut

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

 21. 10. 2021 / informační seminář

16:00 18:00

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petr Topič, učitel ICT

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Zlín 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 728 085 301

Místo konání: ZŠ Ratiboř 112, 756 21 Ratiboř


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    18. 10. 2021 / online seminář

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

 14. 10. 2021 / informační seminář

13:30 15:30

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petr Topič, učitel ICT

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Zlín 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 728 085 301

Místo konání: ZŠ Hošťálková 380, 756 22 Hošťálková


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Dny duševního zdraví

12. 10., 26. 10. nebo 9. 11., 22. 11. – každý tento den proběhnou vždy dva online semináře v délce 2 hodin v časech od 16:00 do 18:00 hodin.

Den duševního zdraví je program zaměřený na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů základních škol. V rámci tohoto programu vyškolíme školní psychology a metodiky prevence, kteří program předají na svých školách.

K registraci, s dotazy a pro další informace kontaktujte Pavlu Novákovou, +420 702 097 275, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Přihlaste se přes registrační formulář. Po registraci Vám dorazí potvrzovací email a informace k připojení prostřednictvím platformy Zoom.

Účast na semináři je zdarma. 

Lektor: expertka z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu: PhDr. Věra Neusar, oblastní metodik prevence a koordinátorka expertních týmů a PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová, psycholožka, metodička prevence v PPP Prostějov, školní psychožka na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově a absolventka Integrativního psychologického terapeutického výcviku pod Skálovým institutem.

https://www.opatruj.se/akce/detail/den-dusevniho-zdravi-na-skolach-ve-skolnim-roce-2021-2022

 

Jak poznám, že je dítě zralé pro nástup na ZŠ? 

 6. 10. 2021 / informační seminář

15:30 17:30

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo před zahájením školní docházky zvládnout a jak ho mohu jako rodič či učitel na vstup do školy lépe připravit. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme ve školce i doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Helena Strejčková, psycholog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Plzeň 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání: NPI ČR, Čermákova 18, Plzeň


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Beseda o výchově bez poražených 

 5. 10. 2021 / online seminář

16:00 - 18:00

Výchova bez poražených je způsob komunikace, který pomáhá rodičům budovat a udržovat dobré vztahy s dětmi. Zabývá se tím, jak předcházet konfliktním situacím, i jak je řešit, pokud nastanou. Cílem je, aby všichni členové rodiny mohli naplňovat své potřeby a cítili se spolu dobře.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jan Kumstát, učitel, zakladatel školy, lektor programu P.E.T.

 

Kontakt

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
Konzultantka implementace APIV, 
NPI ČR – Krajské pracoviště Olomouc 

Wellnerova 25, 779 00 Olomouc 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 778 880 449 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Podpora žáků s poruchami chování  

 4. 10. 2021 / online seminář

15:00 - 17:00

Seminář ve stručnosti zmíní druhy poruch chování u dětí a možnosti intervence. Na kazuistikách dětí ukáže problematiku ADHD, problematiku dětí s agresivními projevy v chování a dalšími nevývojovými poruchami chování. Představen bude také systém pomoci.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D., terapeutka, učitelka a lektorka

Kontakt - přihlášky emailem na:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Beseda o výchově bez poražených 

 4. 10. 2021 / online seminář

16:00 - 18:00

Výchova bez poražených je způsob komunikace, který pomáhá rodičům budovat a udržovat dobré vztahy s dětmi. Zabývá se tím, jak předcházet konfliktním situacím, i jak je řešit, pokud nastanou. Cílem je, aby všichni členové rodiny mohli naplňovat své potřeby a cítili se spolu dobře.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jan Kumstát, učitel, zakladatel školy, lektor programu P.E.T.

 

Kontakt

Mgr. Michal Prokeš 
krajský metodik
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště Ostrava 
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 866 910


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Realizace podpůrných opatření a pedagogické intervence v MŠ a ZŠ  

 30. 9. 2021 / online seminář

17:30 - 19:00

Pracujete na pozici pedagoga, asistenta pedagoga nebo vychovatele? Zajímá vás problematika dětí/žáků se SVP? Víte, jak nastavit podpůrná opatření? Přemýšlíte o obsahu a organizaci pedagogické intervence ve vašem školském zařízení? Inspirujte se naším informačním seminářem! 

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jana Okrouhlá, ZŠ a MŠ Nechanice, speciální pedagog a PhDr. Petra Bendová, Ph.D., NPI ČR Hradec Králové, krajský metodik APIV B

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Rozvoj jazykových dovedností u dětí předškolního věku 

  21. 9. 2021 / informační seminář

15:30 - 17:30

V průběhu semináře se zaměříme na vývoj řeči dítěte a zdůrazníme důležitost mateřského jazyka pro celkový vývoj celé osobnosti dítěte. Seznámíme se s nejčastějšími poruchami řeči a možnostmi včasné prevence vzniku těchto obtíží. Součástí semináře budou především praktické rady pro rodiče i pedagogy.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. Romana Šimková, speciální pedagog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Plzeň 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání: NPI ČR, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Dny duševního zdraví

18. 8., 19. 8. nebo 24. 8. – každý tento den proběhnou vždy dva online semináře v délce 2 hodin v časech 8:30 – 10:30 a 11:00 – 13:00 hodin

Den duševního zdraví je program zaměřený na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů základních škol. V rámci tohoto programu vyškolíme školní psychology a metodiky prevence, kteří program předají na svých školách.

K registraci, s dotazy a pro další informace kontaktujte Pavlu Novákovou, +420 702 097 275, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po registraci Vám dorazí potvrzovací email a informace k připojení prostřednictvím platformy Zoom.

Účast na semináři je zdarma. 

Lektor: expertka z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu: PhDr. Věra Neusar, oblastní metodik prevence a koordinátorka expertních týmů

https://www.opatruj.se/akce/detail/den-dusevniho-zdravi-na-skolach-ve-skolnim-roce-2021-2022 

 

 

Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě 

  28. 6. 2021 / prezenční seminář, NPI ČR, Krajské pracovište Praha a Středočeský kraj

9:00 - 11:30

Na semináři se seznámíte s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí   a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Účast na semináři je bezplatná. 

Lektor: Lenka Kršková, lektorka jazykové školy CZECH IN

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
Krajská metodička
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště Střední Čechy 
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Smrt jako téma v rodině: jak jí rozumějí děti a jak se s ní vypořádávají dospělí? 

  28. 6. 2021 / online seminář

10:00 - 12:00

Přednáška představí fenomén smrti z psychologického hlediska. Kdy a jak o smrti s dětmi hovořit? Jak různě děti smrti rozumí napříč věkovým spektrem? Mimo dětské chápání smrti bude prostor i pro kontext těžké nemoci a ztráty v rodině.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. et Mgr. A. Kronika, vysokoškolský pedagog, psycholog a arteterapeut 

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
Krajská metodička 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště České Budějovice 
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 387 699 029 
+ 420 778 460 937 

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Emoce jako téma pro pedagogické pracovníky 

  14. 6. 2021 / online seminář

10:00 - 12:00

Co znamenají emoce pro pedagoga? Kdy pro něj mohou být oporou a jak adekvátně pracovat s negativním prožíváním spojeným se zátěží při výkonu profese? Účastníci se dozví, v čem mohou být emoce nápomocné a kdy naopak mohou být člověku na obtíž. Prostor dostane i emoční inteligence.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. et Mgr. A. Kronika, vysokoškolský pedagog, psycholog a arteterapeut 

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
Krajská metodička 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště České Budějovice 
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 387 699 029 
+ 420 778 460 937 

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné mateřské škole 

 4. 6. 2021 / online seminář

09:00 - 11:30

Jak by měl pedagog postupovat před nástupem dítěte s OMJ, jak mu může usnadnit adaptaci, jak pomoci zákonným zástupcům, jak pracovat s dítětem s OMJ ve třídě, jaké aktivity a pomůcky lze využít a které organizace se touto problematikou zabývají.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. Kateřina Konvalinová, učitelka MŠ, lektorka, autorka publikací

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Změny v chování žáků a jejich rozpoznávání: kdy, co a jak (ne)dělat? 

    3. 6. 2021 / online seminář

09:00 - 11:30

V rámci semináře bude na praktických příkladech uvedeno, na které spolupracující subjekty se pedagog může / musí obrátit a jak postupovat v případě změn v chování a učení žáka, způsobených například nestandardními životními situacemi, ve kterých se dítě i rodina ocitnou.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. Hana Kubíčková, KÚ Moravskoslezského kraje odb. ref. pro rozvoj vzdělávání

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Využití koučovacího přístupu při práci s dětmi / žáky

 27. 5. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Koučování je metoda rozvoje lidí a dosahování cílů. Koučovací otázky se dají stejně využít i při práci s dítětem, při hledání řešení, přijetí zodpovědnosti, nastavování hranic a získávání motivace.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. René Gavlas, psycholog

 

Kontakt:

Ing. Martina Čaputová

Konzultant implemetace APIV B,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
Telefon: 596 120 454
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Respektující přístup a jeho role při rozvoji každého dítěte / žáka

 25. 5. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Zlobí vás někdy dítě? Nenaplňuje naše očekávání? Odmlouvá? Bojí se? Netěší se do školy? Možná jen potřebuje od dospělých jiný přístup. Poznejte rozdíly mezi autoritativním a partnerským, respektujícím přístupem.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. René Gavlas, psycholog

 

Kontakt:

Ing. Martina Čaputová

Konzultant implemetace APIV B,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
Telefon: 596 120 454
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žáci se SVP (dys-poruchy, ADHD) na I. stupni ZŠ

 27. 5. 2021 / online seminář

13:00 - 15:30

Účastníci se seznámí se základní terminologií a získají vhled do diagnostiky specifických poruch učení a ADHD. Osvojí si řadu poznatků a praktických postupů, které budou moci zařadit do své praxe a přizpůsobit tak výuku potřebám žáků se SPU a ADHD.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová, zástupkyně ředitelky PPP Karlovy Vary

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 20. 5. 2021 / online seminář

9:00 - 15:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde? Co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl, krajský koordinátor RP děti/žáci cizinci

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Sociálně znevýhodnění a offline žáci - jak se v čase posunula pomoc školy tam, kde „něco“ nefunguje

 6. 5. 2021 / online seminář

14:00 - 16:00

Kam se posunula náročná práce s některými žáky v době karantény? Jak se proměnilo využívání digitálních prostředků v komunikaci se školou? Připojte se do on-line workshopu a společně s jinými školami zrevidujte „nápadník postupů“ a sdílejte své zkušenosti.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Daniel Janata, ZŠ Školamyšl Litomyšl zástupce ředitele a lektor NPI ČR

 • Mgr. Vít Hospodka, Základní škola Luže ředitel

 • Mgr. Iva Sedláčková, Základní škola Choltice ředitelka

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Podpora při vzdělávání žáků s poruchami chování

 26. 4. 2021 / online seminář

9:00 - 12:00

Seminář je zaměřen na problémové chování a poruchy chování žáků v běžném vzdělávacím proudu, diagnostiku, možnosti intervence, spolupráci učitele s asistentem pedagoga, rodinou a dalšími institucemi.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D., ředitelka Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


DYS-poruchy prakticky

 19. 4. 2021 / online seminář

13:00 - 16:00

Účastníci se seznámí se základní terminologií a získají vhled do diagnostiky specifických poruch učení. Osvojí si řadu poznatků a praktických postupů, které budou moci zařadit do své praxe a přizpůsobit tak výuku potřebám žáků se SPU.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová, zástupkyně ředitelky PPP Karlovy Vary

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 19. 4. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde? Co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl, krajský koordinátor RP děti/žáci-cizinci

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak pracovat s žáky s ADHD v ZŠ?

 30. 3. 2021 / online seminář

16:30 - 18:30

Pracujete s žáky s ADHD? Zajímá vás, jak efektivně nastavit systém podpory žákům s ADHD na běžné ZŠ? Chcete získat konkrétní doporučení pro práci s žáky s ADHD na ZŠ? Pak je informační seminář určen právě pro vás.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá, ZŠ a MŠ Nechanice speciální pedagog

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D., NPI ČR, krajská metodička CP APIV B KP HK

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 18. 3. 2021 / online seminář

12:30 - 15:00

Kdo může škole pomoci se začleněním žáka-cizince a jak si o tuto pomoc říci? V rámci semináře si na praktických příkladech ukážeme možnosti podpory žáka-cizince ve škole i mimo ni, ale také možnosti podpory samotné školy a pedagogů.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 15. 3. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde, co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

Lektor:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak implementovat doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) do pedagogické praxe?

 23. 2. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Víte, jak na základě doporučení ŠPZ do výuky funkčně zapojit asistenty pedagoga? Zajímají vás konkrétní formy a organizace práce asistentů pedagoga vyplývající z doporučení ŠPZ? Jak nastavit systém efektivní komunikace a spolupráce mezi pedagogy a asistenty ped.?

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Syndrom vyhoření... i v pedagogické praxi?

 17. 2. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Víte, co je to syndrom vyhoření, proč vzniká a jaké jsou jeho projevy? Hrozí i vám? Jak diagnostikovat syndrom vyhoření a jak účinně bojovat s jeho projevy? Existuje účinná prevence? Diskuze k problematice syndromu vyhoření v pedagogické praxi.

Lektor:

 • Mgr. Karel Zerzáň

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní zralost dětí pro vstup do základní školy

 9. 2. 2021 / online seminář

15:00 - 17:00

Chcete se poradit o školní zralosti svého dítěte? Zajímá vás, co má vaše dítě znát a umět k zápisu do 1. třídy? Přijměte pozvání na on-line informační seminář, na kterém budete mít možnost si promluvit s odborníkem přímo ze základní školy. Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Jitka Mihulková

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 090 835

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak efektivně pracovat s dítětem/žákem s PAS?

 3. 2. 2021 / online seminář

16:00 - 17:30

Jaké jsou speciální vzdělávací potřeby dětí-žáků s PAS? Jak na ně v praxi reagovat? Jak zajistit kvalitní výuku pro dítě s PAS a jaké strategie při jeho vzdělávání zvolit? Jak s dětmi s PAS komunikovat? Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, reflexe dotazů.

Lektor:

 • Mgr. Markéta Jirásková

 • PhDr. Petra Bendová, Ph. D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak využít know-how výuky na dálku v práci s heterogenní třídou v pokoronavirové době

 3. 2. 2021 / online seminář

13:30 - 15:30

Reflexe know-how výuky na dálku - příležitost ke změně? Analýza dovedností, nástrojů a postupů využitelných v následné běžné výuce v konkrétních situacích v heterogenní třídě. Výstupem budou náměty postupů a kroků v době pokoronavirové.

Lektor:

 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě

 1. 2. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Na semináři se seznámíte, s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Lektor:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Asistent pedagoga v mateřské, základní a střední škole

 25. 1. 2021 / online seminář

17:00 - 18:30

Legislativní rámec výkonu profese asistenta pedagoga, kompetence asistent pedagoga, nastavení funkční komunikace a kooperace mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností a reflexe dotazů.

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě

 26. 1. 2021 / online seminář

12:00 - 14:30

Na semináři se seznámíte, s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Lektor:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735 

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak poznám, že je moje dítě zralé na nástup do školy?

 20. 1. 2021 / Plzeň

15:30 až 17:30

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo zvládnout před zahájením školní docházky a jak ho mohu jako rodič lépe připravit na vstup do školy. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti. 

Host:

 • Mgr. Helena Strejčková, psycholog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Výuka na dálku prostřednictvím MS TEAMS

 19. 1. 2021 / Liberec

15:00 až 17:00

Během semináře se seznámíte s prostředím MS Teams, a to pomocí praktických ukázek vkládání studijních materiálů, tvorby domácích cvičení, on-line test a jejich vyhodnocení.

Host:

 • Ing. Alexandr Fales - mentor a lektor v oblasti odborných a ICT kurzů

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

on-line seminář, registrace e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Náročné situace ve škole, aneb jak pomoci a zachovat si chladnou hlavu

 17. 12. 2020 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Pojďme si společně popovídat o krizových situacích, které nás ve škole mohou potkat, o tom, jak podpořit žáky a studenty v krizi a jak efektivně komunikovat s jejich rodinami. Kde jsou hranice naší pomoci a jak si v tom všem zachovat vlastní duševní pohodu?

Host:

 • Mgr. Dominika Lidralová

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

NPI ČR v Č. Budějovicích, případně dle aktuální situace on-line: viom.cz / učebna 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Řešení šikany v kontextu společného vzdělávání

 7. 12. 2020 / Liberecký kraj (online)

14:30 až 16:30

Cílem semináře je seznámit účastníky s hloubkou a závažností šikany v kontextu společného vzdělávání a vyzbrojit je schopností s ní pracovat, jak v rámci školy, tak v rámci širšího systému.

Host:

 • Mgr. Petr Šolc

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

on-line setkání - registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Morálka, svědomí a autorita v kontextu dětského vývoje a školního prostředí

 7. 12. 2020 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Seminář je zaměřen na morální vývoj dítěte a jeho proměny ve vztahu k normám, autoritám i vlastnímu svědomí, základní teorie morálního vývoje, faktory podporující nebo zpomalující morální vývoj, případové studie a sebezkušenostní psychologická cvičení.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej A. Kronika

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

NPI ČR v Č. Budějovicích, případně dle aktuální situace on-line: viom.cz / učebna 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Přístup k hodnocení výuky na dálku v heterogenní třídě

 3. 12. 2020 / Pardubice - online

10:00 až 12:00

Připojte se na online seminář - dozvíte se, jaké jsou zdroje hodnocení vzdálené výuky a jak s nimi individualizovaně pracovat, bezpečně je využívat a přistupovat k nim formativně, jak sbírat digifolio a jak s ním dále "nakládat". A v diskuzi se dozvíte další cenné informace.

Host:

 • Mgr. Daniel Janata - lektor NPI ČR, zástupce ředitele ZŠ Školamyšl Litomyšl

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

 

online MS Teams, před setkáním přihlášeným účastníkům bude zaslán přesný link na připojení

Pozvánka na akci ke stažení.