Při nahlédnutí do etymologického slovníku zjistíme, že latinské „formo“ znamená utvářet či dávat tvar. Vždyť i sloveso formovat běžně užíváme v mluvené řeči. Formativní hodnocení by tedy mělo pomáhat formovat žákovo učení, ne ho jen hodnotit. Kdy a proč se pojem formativní hodnocení objevil?

 

Formativní hodnocení se v odborné oblasti objevilo v USA. V roce 1967 navrhl Michael Scriven, aby se v souvislosti s vylepšováním kurikula rozlišovalo mezi sumativními a formativními přístupy k hodnocení žáků. Při té příležitosti poprvé použil termín formative education. Spustil tím vlastně diskusi o smyslu tradičního amerického testového hodnocení, které obzvláště slabším či neúspěšným žákům neumožňovalo zlepšování v učení.

 

Podle jiných zdrojů se termín formativní hodnocení objevil na počátku 70. let a je spojován se jménem Benjamina Blooma a jeho spolupracovníky. Hlavní myšlenkou je, že by hodnocení nemělo pouze měřit výkony žáků, ale mělo by také žákům poskytovat zpětnou vazbu, pomoct jim, pokud jdou ještě jejich chybné učební postupy napravit.

 

A jak je to s formativním hodnocením u nás? To se dozvíte se v celém článku, který vyšel ve speciální příloze časopisu Učitelský měsíčník na téma Formativní hodnocení (6/2021):

Loading...