Nouzový stav stále přetrvává, ale opatření se postupně uvolňují. To platí jak pro školy, tak pro školská poradenská zařízení (ŠPZ). Proto jsme pro zájemce připravili webinář Činnost ŠPZ v době nouzové 2, který navazuje na první díl stejnojmenného webináře. Co z něj vyplynulo, jsme shrnuli také v článku


O tom, za jakých podmínek mohou v současné době ŠPZ diagnostikovat své klienty a vydávat doporučení, jaké dostaly ŠPZ pokyny ze strany MŠMT a jak postupují samotná ŠPZ, se moderátor Vladislav Günter (projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – NPI ČR) bavil s lektorkou Ivanou Tvrdoňovou (zástupkyní ředitelky pedagogicko-psychologické poradny z Karlových Varů a speciální pedagožkou). 

Co zajistit, aby mohla ŠPZ otevřít a fungovat?

Na konci dubna obdrželi ředitelé ŠPZ dopis od MŠMT s instrukcemi: Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020, kde je ministerstvo informuje, jak by měla péče ŠPZ po otevření vypadat a jaká opatření musí dodržovat, aby byli chráněni jak zaměstnanci, tak klienti.

Jaká opatření z tohoto dopisu vyplývají, vyjmenovává Ivana Tvrdoňová: 

  • informovat zákonné zástupce a klienty o změnách režimu – pomocí webu, e-mailů, telefonu, při zvaní k vyšetření;
  • nastavit vyšetření s časovými rezervami tak, aby se lidé v prostorách poraden příliš nepotkávali, a zaměstnanci poraden měli čas na dezinfekci prostor, případně pořádné vyvětrání;
  • vhodné je také omezit počet doprovázejících osob, uzavřít herny, eliminovat počet hraček;
  • důležité je zásobit pracoviště dostatečným množstvím dezinfekčních, mycích a čisticích prostředků, jak pro pracovníky ŠPZ, tak pro hosty;
  • viditelně umístit informace o tom, jak se v prostorách ŠPZ chovat – např. pomocí piktogramů;
  • samozřejmostí je ochrana úst a nosu, tedy povinnost nosit roušky nebo ústenky, případně ochranné průhledné štíty – je jasné, že díky nim klesá validita vyšetření mluvících a sluchových schopností, lze proto zaznamenat do zprávy z vyšetření, za jakých podmínek a proč vyšetření tímto způsobem proběhlo;
  • na zvážení ŠPZ je možnost podpisu čestného prohlášení o zdraví klientů při vstupu do ŠPZ;
  • vyhnout se fyzickému kontaktu – podání ruky aj.;
  • možností je také umístit ochranný štít z plexiskla na stůl.

Co trápí rodiče?

Protože dosud je většina ŠPZ pro osobní vyšetření uzavřena, mnozí rodiče mají obavy, jak a zda stihnou od poradenského zařízení získat doporučení pro odklad školní docházky či umístění do tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo speciálních tříd. PPP v Karlových Varech, kde Ivana Tvrdoňová působí, si právě tyto diagnostiky určili jako prioritu k řešení hned po otevření. Především proto, aby vyhověli rodičům, eliminovali jejich obavy a aby si školy mohly uspořádat třídy na další rok.

Lze doporučení či diagnostiku získat „na dálku“? Čím se zabývala ŠPZ dosud?

O možnostech doporučení odkladů i dalších nezbytných úkonů, kdy je potřeba k diagnostice osobní účast klienta, se velmi diskutovalo. Nakonec však byla možnost získat je na dálku zamítnuta, doporučení k odkladu školní docházky dítěte po telefonu ani například Skypu vydat nelze. 

Dosud se ŠPZ zabývala prodlužováním nároků na podpůrná opatření, a to především personálních, tedy na asistenty pedagoga atd. Důvodem bylo, aby tito lidé nepřišli o práci. ŠPZ tuto  potřebu konzultovala jak se školou, tak se zákonnými zástupci.

Plánují ŠPZ podporu školám po návratu žáků do tříd?

Protože již pomalu nastává chvíle, kdy se mohou děti v určitém množství a za určitých podmínek vracet do škol, je nutno si uvědomit obtíže, které to s sebou přináší. Dejme tomu, že půlka dětí bude ve škole, druhá půlka dětí doma a některým z nich dokonce chybí přístup online nebo mají ještě jiná omezení. Nebo, jak uváděl ministr školství Plaga, ve škole i doma se mohou sejít skupinky dětí více nebo méně šikovných apod. Jak učitelé zvládnou několik příprav zároveň? Můžou jim ŠPZ pomoci?

Podle Ivany Tvrdoňové do náplně práce ŠPZ příprava výuky nepatří. Doporučuje pedagogům, aby rozhodně v této době nezačínali s novou látkou, aby spíš jen opakovali látku již probranou a s novou látkou raději počkali na začátek nového školního roku.

Pokud mají děti dobré pevné základy, nijak je to neohrozí, doučí se vše bez problémů později. Rozdíly ve vzdělávání jednotlivých dětí nastaly jistě při distanční výuce, kdy se některé rodiny s dětmi škole věnovaly hodně a některé spíše řešily existenční nebo jiné problémy. To je potřeba v následujích týdnech zmapovat a postupně dorovnat.

Kdy se ŠPZ oficiálně otevírají?

Školní poradenská zařízení by se měla otevřít už 11. května. Tak zní doporučení od MŠMT, finální rozhodnutí záleží na zřizovatelích, kteří poradenská zařízení i zavírali. Na prvním místě budou samozřejmě zvažovat bezpečnost jak zaměstnanců, tak klientů i jejich zákonných zástupců.


Přílohy:

Průvodní dopis ministra

Ochrana zdraví ŠPZ

Čestné prohlášení


Odkazy:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolno...