Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den,

ráda bych se poradila, jak mám učit v ukrajinské třídě. Mám homogenní skupinu ukrajinských dětí, 6. až 9. třída (20 až 26 dětí). Jsou z různých koutů Ukrajiny, mají různé úrovně znalosti angličtiny, různé motivace, málo se znají. Klima ve třídě je nic moc. Někdy jsem bezradná, kázeň malá. Mluvím na ně anglicky, ale velká část nerozumí. Děkuji za pomoc. 

Odpověď 1

Na dotaz odpovídá Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D., krajská metodička projektu APIV B při NPI ČR.

Dobrý den,

předpokládám, že se jedná o žáky s nulovou znalostí českého jazyka. Budu tedy koncipovat svůj návrh s přihlédnutím k tomuto předpokladu.

  1. Doporučuji Vám vytvořit plán jazykové podpory do Vánoc. 

Osvědčuje se vycházet z Kurikula češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ, jehož součástí je také vstupní orientační test jazykové úrovně. Kurikulum si můžete stáhnout zde: https://cizinci.npi.cz/kurikulum/. V kurikulu je například celkem 10 tematických obsahů: škola, rodina, co rád/a dělám apod., se kterými můžete systematicky pracovat). 

K tomuto Kurikulu existují jednotlivě a podrobně zpracovaná témata: https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum.

Kurikulum a témata můžete využít pro tvorbu plánu jazykové podpory. Ukázku takového plánu si můžete stáhnout na stránkách inkluzivniskola.cz: Pláán jazykové podpory (PJP) - příloha PLPP | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz).

 
  1. Možná by Vás mohly zajímat i pracovní listy do jednotlivých předmětů: https://inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety

  2. Pokud byste uvítala nějakou dlouhodobější formu online podpory při práce se třídou, můžete se přihlašovat (i opakovaně) na některý z našich webinářů nebo online konzultací, které nabízíme v Národním pedagogickém institutu ČR zdarma: Vzdělávací programy (npi.cz)

  3. Pravděpodobně by bylo také vhodné se poradit se školním výchovným poradcem a vedením školy, jaké by byly možnosti fungování asistenta pedagoga ve Vaší třídě. 

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. k výuce angličtiny u žáků s OMJ doplňuje: 

Žáky také můžete rozdělit do skupin, pokud u nich provedete úvodní diagnostiku jejich znalostí z angličtiny. Učivo je možné poté ve skupinách diferencovat na jednodušší a obtížnější.                                  

Další podnětné materiály k výuce angličtiny najdete také zde: 

Výukové materiály FZŠ Olomouc, Hálkova 4_Anglický jazyk | TřídníStránky.cz (tridnistranky.cz) 

A jak na výuku angličtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří mají neznalost vyučovacího jazyka školy a zároveň různou počáteční znalost angličtiny? 

 

Odpověď 2

Na tento dotaz odpovídá Mgr. Silvie Doláková, pedagožka a lektorka, která se specializuje na výuku angličtiny u předškolních dětí a také u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je autorkou výukových sad pro učitele Pohádka nás naučí, Story-Based Learning a další. Více informací najdete na webových stránkách Angličtina pro nejmenší (sylviad.cz)

Dobrý den,

pomoci by mohly jednoduché aktivity, které ty děti zaujmou:

  • výroba čehokoli s anglickými instrukcemi, popis následného postupu;

  • projekty ve skupinách – báječný způsob je práce na tzv. projektových knihách (anglicky: lap books). Jedná se o vlastnoručně vytvářené knihy, složené z papírových skládanek různých formátů, do kterých žáci vkládají vybrané klíčové informace;

  • vytváření modelových situací, které učitel komentuje cílovým jazykem.

Pokud učitel v hodině mluví na děti anglicky, ale neposkytne jim obsah toho, o čem mluví, žáci rychle ztratí zájem. Je důležité používat spoustu neverbálních podnětů (gestikulace, mimika, názorné ukázky = obrázky, reálné předměty), hodně důležitá je demonstrace instrukcí k aktivitám, tedy ukázka toho, co po žácích učitel požaduje, provedené například s pokročilým žákem. Když žáci nepochopí instrukce, nespolupracují.

Bezvadně se dá využít písniček, ale nikoli s pouhým doplňováním chybějících slov v textu, ale například s pohybem, hudebním doprovodem, písničkovým bingem, následnou prací s textem (vytváření textů o tom, co následovalo, přepsání textu z pohledu jiné osoby), nacvičování scénky, založené na frázi nebo větě, případně parafráze na reklamu, dopisování textů do řečových bublin kreslených vtipů a jejich následná dramatizace...

Hodně by pomohla spolupráce s nižšími ročníky, například vytvořit pro ně scénku v angličtině, společné aktivity (pečení chleba a podobné aktivity), naučit mladšího spolužáka nějakou hru apod.

Prostě tady více než jinde platí heslo LEARNING BY DOING - tedy učím se tím, že něco dělám.

Děti se zkrátka nudí, pokud nerozumí, proto je třeba vymyslet úkol nebo situaci, která je zaujme, vtáhne. Pokud jsou ve třídě i české děti (jedná se o heterogenní třídu), rozhodně není řešením opatřit dětem ukrajinsko-anglické učebnice, komplikuje to práci ve skupině. 

Pokud dítě s odlišným mateřským jazykem vůbec  nezná latinku, je potřeba se v rámci výuky soustředit zejména na její osvojení. Zúčastnila jsem se nedávno konference Okinawa JALT - The Japan Association for Language Teaching  (česky: Japonská asociace pro výuku jazyků), kde lektorovala jedna z odbornic na metodiku výuky angličtiny, pedagožka a autorka Penny Ur. Konzultovala jsem s ní v rámci diskuse otázku výuky ukrajinských dětí, a potvrdila mi to, co si také myslím, a sice že je nutné pro tyto děti vyčlenit skupiny, kde se budou co nejrychleji učit číst a psát latinkou (pokud už latinku neprobírali na své kmenové základní škole na Ukrajině v rámci výuky cizích jazyků). Pak se mohou zapojit do svých tříd (lze to provést i paralelně). V těchto vyrovnávacích skupinách se doporučují techniky pro heterogenní třídy – starší žáci pomáhají mladším, mladší spolupracují. 

Žáci s odlišným mateřským jazykem v 1. třídě vyrovnávací skupiny pro výuku latinky potřebovat nebudou, ale zde bych rozhodně doporučila uplatňovat ve výuce předčítání s možností sledovat písmena či text očima – tzn. vizuální reprezentaci textu. 

Co se týče samotné výuky angličtiny v 1. a 2. ročníku základní školy, doporučuje se vyučovat angličtinu bez práce s textem (tzn. čtení a psaní), což platí jak pro žáky, jejichž mateřským jazykem je čeština, tak pro žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Zde najdete také webináře, kde najdete další užitečné tipy k výuce angličtiny: 

Online setkání: SLOVNÍ ZÁSOBA V ANGLIČTINĚ: JAK NA NI? - DIGIFOLIO (rvp.cz) 

Metodický portál RVP - modul AudioVideo: ONLINE SETKÁNÍ: Konverzace v AJ? Jak motivovat nemotivované 

Metodický portál RVP - modul AudioVideo: ONLINE SETKÁNÍ: Konverzace v AJ? Ano! Kdy? Nejlépe od 1. třídy! 

Pokud byste měla zájem načerpat další informace na vzdělávacích seminářích, kurzy naleznete zde: 

Kalendář akcí/ Workshops (sylviad.cz)