Podle školského zákona, konkrétně § 45 s názvem Stupně vzdělání, se definuje rozsah a délka základního vzdělání.  Základní školy dělíme na běžné a speciální.

 

 

(1) Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole (§ 55 odst. 3).

(2) Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.

 

Typy základních škol

  • základní škola – vzdělávací program základní vzdělávání – stupeň základní vzdělání: RVP ZV (nově upravený)   

  • základní škola speciální – vzdělávací program základní vzdělávání – stupeň základy vzdělání: RVP ZŠS (aktuálně neupraveno)     

 

Přehled RVP pro ZV:

  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) – upraveno   

  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV – LMP) – zrušeno, resp. dobíhá po dobu 4 let vzdělávání žáků s LMP na 2. stupni Přílohy pro LMP x  žáci s LMP na 1. stupni se vzdělávají podle nově upraveného RVP ZV

  • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS) – zatím neupraveno  

 

Paragraf 46 školského zákona se věnuje organizaci základního vzdělávání, konkrétně:

(3) Základní vzdělávání pro žáky uvedené v § 16 odst. 9, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může
s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.