Kde najdeme informace o výkaznictví společného vzdělávání? Jaké jsou povinnosti ředitele a krajských úřadů?


Základním materiálem je Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění novely č. 202/2016 Sb., která je účinná od 1. září 2016.

Ředitel školy má povinnost zapsat přiznané podpůrné opatření do školní matriky.

Příslušný krajský úřad každý měsíc registruje změny ve školní matrice dané školy a může tak upravit její rozpočet.


Další informace k této problematice:

MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykaznictvi-spolecneho-vzdelavani 

Vyhláška č. 202/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů
z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Viz pdf vedle.