Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

Dotaz:

Dobrý den, 

můj syn navštěvoval celý 1. stupeň malotřídní základní školu. Pan ředitel mi syna nechce do 6. třídy, kam pokračují i jiní žáci ze třídy, přijmout z důvodu naší jiné spádovosti. Nevidím důvod, proč by to nešlo. Jde mi o to, že chodí pět let do třídy, kde má kamarády se kterými má pouto a jsou bezva parta. Těšili se spolu na další stupeň. Navíc po úmrtí babičky je na tom syn špatně a začal navštěvovat psychologa. Jak mu mám v této situaci sdělit, že půjde na novou školu, kde s ním nepůjde do třídy nikdo, koho dosud znal? Můžete mi prosím poradit, zda je nějaká možnost (žádost či odvolání), jak docílit toho, aby syna přijali do třídy s kamarády? 

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

Dobrý den,

po naší telefonické konzultaci ještě reaguji doplněním k Vašemu dotazu a k dané problematice Vám sděluji: 

  • podle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), je ředitel školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku;

  • podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka; proto bych postupovala cestou žádosti právě u ředitele školy, na níž chcete, aby se Váš syn v 6. ročníku vzdělával;

  • situace, kdy ředitel ZŠ Židlochovice nepřijme Vašeho syna do 6. ročníku základní školy při přechodu z malotřídní ZŠ Blučina, může nastat právě z důvodu naplněné kapacity školy, po těchto informacích bych ve Vašem případě pátrala; 

  • problém s přijetím Vašeho syna může nastat i tehdy, kdy kapacita školy sice není zcela naplněna, ale brání tomu např. organizační důvody, tzn. že zrovna v 6. ročníku jsou (nebo spíše budou) naplněny kapacity, byť i paralelních, tříd;  

  • při rozhodování obvykle vychází ředitel školy z předpokládaného početního stavu žáků v budoucím 6. ročníku, počtu volných tříd (učeben) od září nového školního roku a rovněž z včas podaných žádostí o přestup;  

  • na základě podaných žádostí o přestup je zahájeno správní řízení týkající se vydání rozhodnutí o přestupu žáka 6. ročníku a zákonní zástupci poté obdrží rozhodnutí o přestupu žáka; 

  • tyto úkony obvykle probíhají v měsících květnu a červnu stávajícího školního roku.