Jak budou letošní zápisy do škol vypadat? Co může způsobit nepřítomnost dětí u zápisu, o co děti přicházejí a jak mohou pomoci mateřské školy? O tom je první článek v rámci aplikace Zapojmevšechny.cz! Ve druhém článku se věnujeme problémům, které s sebou distanční forma zápisu přináší! Hodně rodičů totiž pro své děti řeší z důvodů spojených s pandemií odklad školní docházky . Zároveň projde zápisem do škol spousta dětí nezralých. Co je menší zlo? Dá se tomu předejít a jak?

 

Letošní zápisy do škol

Ano, i letos budou zápisy distanční. Tedy bez dětí. Proběhne jen část formální. Učitelé základních škol se tedy před začátkem školního roku nesetkají se svými budoucími žáky a nebudou tak mít možnost posoudit jejich školní zralost. Zároveň děti přijdou o rituál, který s sebou přítomnost u zápisu přináší. Tak to také stanovilo MŠMT v metodickém doporučení pro organizaci zápisů.

 

Posouzení školní zralosti tentokrát bude záležet více na posouzení mateřské školy. Učitelé mateřské školy mohou totiž rodičům doporučit, aby se ještě poradili ohledně případného odkladu školní docházky. Oni totiž děti znají dobře a vidí jejich konkrétní znalosti, jako i návyky, sociální dovednosti i to, jak dané dítě jak přistupuje k úkolům, přijímá cizí autoritu, a to i s přihlédnutím k osobnosti dítěte. Tyto aspekty někteří rodiče neposoudí, protože jim chybí potřebná zkušenost nebo srovnání s vrstevníky dítěte. Jenže, i přesto že mateřské školy byly od září do konce února v provozu, ani tak nefungovaly v normálním režimu…

 

Školní nezralost vs. odklad školní docházky

V době, kdy byla i docházka do posledního ročníku mateřské školy poznamenána koronavirovou pandemií, je pro rodiče náročnější rozhodnout, zda dítě do školy poslat nebo mu zařídit odklad školní docházky. Někteří se obávají, že i další školní rok bude probíhat distanční formou, a chtějí, aby zažilo dítě školu normální. Jiní zas nejsou schopni posoudit, zda je jejich dítě pro nástup do školy skutečně zralé.

 

Kdy jsou děti zralé? Jak poznáme, že na školu ještě nejsou připraveni? A co je lepší pro dítě v kterém případě udělat? K tomu najdete v článcích aplikace Zapojmevšechny.cz odpovědi jak od konzultantů Národního pedagogické institutu, tak i učitelů. Zároveň v nich najdete příklady a kazuistiky.

 

Řešíte toto téma? Přečtěte si také články:

https://1url.cz/@distancni_zapisy_doskol

https://1url.cz/@skolni_odklad_vs_nezralost_deti

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-rodic/2069-problematika-skolni-zralosti-deti-v-souvislosti-s-adhd-a-add

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-rodic/2070-jak-postupovat-kdyz-se-u-zaka-v-1-tride-objevi-specialni-vzdelavaci-potreby