Ve druhém webináři věnovaném výuce dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na dálku spolu mluvili lektorka Karolina Dohnalová (META, o. p. s.) s moderátorem Vladislavem Günterem (NPI ČR ‒ APIV B). Hovor se točil především kolem konkrétních zadání úkolů i praktických a funkčních příkladů práce pro tyto děti.  


Záznamy prvního i druhého webináře k tomuto tématu můžete zhlédnout na novém YouTube kanálu projektu APIV B. Nechcete sledovat celé záznamy? Přečtěte si shrnutí tipů a doporučení z prvního webináře nebo níže z webináře druhého.   

Žáci s OMJ začátečníci a pokročilejší

Při práci s žáky s OMJ si před zadáním úkolů zkuste uvědomit, do jaké patří skupiny. Jedná se o úplné začátečníky v češtině? Pak lektorka Dohnalová doporučuje využívat už v minulém díle zmiňované online weby www.cestina2.cz nebo pracovní listy určené pro tyto děti, které nabízí web Inkluzivniskola.cz. Existuje samozřejmě také spousta dalších online cvičení, vhodná je i pomoc s příklady od spolužáků.

Pro pokročilejší žáky, kteří už mohou s menším přizpůsobením pracovat společně se třídou, mají tedy už nějaké základy a lépe se orientují v českém jazyce, nabídla lektorka několik možností, jak pro ně úkoly upravovat:

  • a) Nabídněte jim totéž, ale jinak (zvolte stejné téma, ale například redukujte zadání, ukažte odlišné cesty k jeho řešení nebo vyberte stejné téma, ale s jiným doprovodným materiálem či zohledněte jiný cíl dané aktivity).
  • b) Dejte přednost praktické výuce, která pomáhá pomocí vzorů, které vyjadřují to, co normálně používáme (tedy volte například nikoliv spojení spanilý jinoch, ale pěkný kluk).
  • c) Pomozte jim se slovní zásobou (můžete připravit k úkolu slovníček nebo slovní banku).

Na Inkluzivniskola.cz najdete popis 3 základních principů podrobněji a s konkrétními příklady.

Příklady práce v předmětech Člověk a společnost a Český jazyk

Na konkrétních příkladech ze zeměpisu a českého jazyka ukazuje lektorka Dohnalová, jak lze nepřehledné a dlouhé zadání s mnoha novými náročnými slovy v jiném než prvním pádu předělat. Tato cvičení bývají obtížná i pro žáky česky mluvící, natož pro děti s OMJ.

 

Obecně funguje zadání zjednodušit. Zvažte také, zda a jak jsou téma či úkol pro dítě potřebné, a to s ohledem na úroveň jeho znalosti českého jazyka. Pomáhá i rozčlenění zadání na několik menších úkolů a segmentů. Nezapomínejte přitom na reálný život a uvádějte adekvátní příklady či modely řešení. Úkol můžete navíc doplnit jednoduchým offline zadáním z reálného života, na kterém si žák může látku vyzkoušet.

 

Jako pomůcku pro úpravu zadání (nejen pro děti s OMJ) můžete využít tuto univerzální myšlenkovou mapu:

 

Mapa ke stažení

Co nejvíce funguje v praxi?

Školy jsou zavřené už více než měsíc, po prvotním šoku mají ale ve velké většině systém komunikace i zadávání úkolů na dálku už nastaven. Ukazuje se, že v několika základních principech není nutné příliš rozlišovat, co pomáhá dětem s OMJ, většinou to totiž pomáhá i ostatním dětem. Jedná se o dva hlavní přístupy či pravidla:

  • Prvním důležitým pravidlem je s žáky komunikovat, nejlépe v reálném čase. Nezaměřujte však komunikaci jen na výuku. Dětem chybí běžná interakce ve třídě, kontakt s kamarády, sdílení obav i radostí. Lze například nastavit online konzultační hodiny s jednotlivými učiteli, vhodné je zapracovat i na komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.
  • Druhým důležitým pravidlem je děti ani rodiče nezahlcovat. Co třeba nastavit si rozvrh s ostatními učiteli, kdy a kolik úkolů zadat? Představte si svou třídu, jednotlivé žáky v ní a podle nich vyberte adekvátní přístup a náročnost zadávaných úkolů.

Všechny nabyté zkušenosti a poznatky z výuky během karantény jistě dobře uplatníte i při běžném provozu školy. Karanténa, kromě všech negativ, která dobře znáte, nabízí také prostor pro sebereflexi a zpětnou vazbu, zároveň umožňuje lépe a individuálněji poznat žáky ve třídě. 

Mohlo by vás zajímat: Společnost META, o. p. s., shrnula své poznatky k výuce na dálku ve vztahu k žákům s OMJ do přehledného souboru: DESATERO PRO VÝUKU ŽÁKŮ S OMJ NA DÁLKU.