Situace rodičů dětí se SVP je při současných opatřeních proti šíření  nemoci Covid-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky i technické vybavení. Jak si v nastalé situaci poradit, kam se obrátit a co neopomenout, přináší následující desatero.


Loading...

Ke stažení.