Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den, 

vím, že do ŠPZ objednává dítě jeho rodič / zákonný zástupce. Prosím o informaci, jak je to v případě kontrolního vyšetření? V jakém pořadí probíhají kroky k objednání? Objednává dítě opět rodič nebo kontrolu iniciuje škola zasláním dokumentace? Nebo posílá ŠPZ pozvánku ke kontrole samo? Vznikly u nás nějaké nesrovnalosti, kterým bychom v rámci zájmu dítěte chtěli v budoucnu předejít. Děkuji!

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

Dobrý den,

byl mi předán Váš dotaz ohledně postupu při objednávání nezletilého žáka do ŠPZ na kontrolní vyšetření.

Při kontrolním vyšetření v ŠPZ je potřeba postupovat tak, že o vyšetření nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce a také ho do ŠPZ objednává. Žádost je možné podat osobně, písemně, telefonicky či ve většině školských poradenských zařízeních rovněž online na webu / e-mailem.

Podnět k návštěvě ŠPZ může dát po projednání se zákonnými zástupci nezletilého žáka a s jejich písemným souhlasem i třídní učitel, výchovný poradce, případně další pedagogičtí pracovníci školy. Vypracování pedagogické zprávy školou není podmínkou k vyšetření, informace v ní obsažené však pomáhají ŠPZ při komplexním posouzení konkrétních případů. Ustanovení § 16 a odst. 2 školského zákona navíc ukládá škole před přiznáním podpůrného opatření žákovi se školským poradenským zařízením spolupracovat.

Běžná praxe ve školách je taková, že výchovný poradce nebo jiný odpovědný pracovník školního poradenského pracoviště, sleduje platnost doporučení ze ŠPZ u jednotlivých žáků a v dostatečném předstihu upozorní zákonné zástupce žáka na nutnost objednat se tak, aby bylo možné kontrolní vyšetření realizovat. Je totiž potřeba zajistit návaznost realizace potřebných přiznaných podpůrných opatření a před ukončením platnosti doporučení žáka znovu vyšetřit a vydat doporučení nové.

Neznám podrobnosti Vašeho případu, pokud jste pracovník školy, potažmo školního poradenského pracoviště, doporučuji Vám stanovit si v rámci poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům pevně daný postup tak, aby k situacím, jakou popisujete, nedocházelo. Tedy hlídat platnost doporučení a pak např. i prostřednictvím třídních učitelů komunikovat účinně se zákonnými zástupci ohledně nezbytnosti včasného opětovného vyšetření v zájmu rozvoje maximálního vzdělávacího potenciálu žáka.