Na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky zde využijeme a zveřejňujeme odpovědi na ně, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

Otázka: 

Dobrý den, máme vnučku, která nastoupila do 1. třídy v 7,5 letech s poruchou pozornosti (ADD). Téměř denně řešíme nechuť k vypracování domácích úkolů, nespolupráci při jejich řešení, ale také při nácviku čísel, písmen i čtení. Některé dny reaguje úžasně, ale většinou nespolupracuje a chce si jen hrát.

Je možné doporučit nějaký postup (nebo odkaz na literaturu), jak postupovat s takovým dítětem, zda-li není vhodnější alternativní výuka (např. Waldorfská škola) nebo zda řešit asistenta? Jsou dny, kdy reaguje úžasně, a pak naprostá nespolupráce, chce si jen hrát a vůbec nespolupracuje.

 

Odpověď:

Určitě bych doporučila kontaktovat pedagogicko – psychologickou poradnu (najdete je téměř v každém bývalém okresním městě). Služby poraden jsou zdarma. Zde vnučka projde psychologickým vyšetřením, aby se zjistilo, jaké funkce jsou konkrétně oslabeny a jak je vhodné je rozvíjet nejen ve škole, ale také v rámci domácí přípravy. Samozřejmě s sebou k vyšetření vezměte zprávu od neurologa, protože i z té pracovnice PPP budou vycházet při závěrečném doporučení.

 

Pro děti s ADD je typické kolísání výkonu. Přesně, jak popisujete, jsou dny, kdy se daří, pak nastanou situace, kdy dítě není schopno pracovat. Obecně doporučuji učit se v kratších časových úsecích v rámci dne, ale častěji. Tento časový úsek může být třeba jen několik minut. Pokud vnučka navštěvuje školní družinu, a je-li to pro Vás možné, je lepší zařídit, aby v družině byla poměrně krátkou dobu. V případě, že je denně dlouho do odpoledne v družině a doma se k přípravě na výuku dostane až pozdě, její výkon tím může být zásadně omezen. Taktéž doporučuji nastavovat si denní režim (kdy se vstává, obědvá, učí se, chodí spát apod.). A tento režim se snažit dodržovat i ve dnech mimo školní výuku.

 

Pro nácvik čísel a písmen doporučuji vždy zapojit více smyslů (nejen je diktované psát, ale třeba je i modelovat, jejich tvary poznávat se zavřenýma očima, opisovat je, vytvářet je z různých materiálů, písmena rozeznávat ve slovech apod.). Ale konkrétní postup Vám jistě doporučí kolegyně v PPP, které na základě své diagnostiky určí možnosti nápravy. Při zjištění potřeby právě v PPP mohou doporučit zřízení funkce asistenta pedagoga (škola sama nemůže určit, že dítěti při vzdělávání bude nápomocen asistent, vždy je to na základě doporučení školského poradenského zařízení, což je PPP).

 

(odpovídala Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D., která v současnosti mj. působí jako speciální pedagožka na střední škole, koučka, lektorka, metodička začínajících učitelů, vyučuje budoucí pedagogy na střední a vysoké škole)

 

Tipy na literaturu k tématu:

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12376

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/jak-ve-vyuce-pracovat-s-detmi-s-poruchami-aktivity-a-pozornosti-adhd

​​​​​​https://zapojmevsechny.cz/landing-pages/detail/porucha-pozornosti-jak-ji-u-ditete-poznat-a-jakym-zpusobem-s-ni-pracovat

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/strategie-uceni-na-zs-lyckovo-namesti

https://medium.com/edtech-kisk/udr%C5%BEen%C3%AD-pozornosti-aneb-pr%C3%A1ce-s-%C5%BE%C3%A1ky-s-poruchou-add-a-adhd-15c66d3d084f

http://www.vctu.cz/psycholog/?q=nepozorne-dite

https://www.svobodauceni.cz/clanek/porucha-pozornosti-ve-skole/

http://www.majinato.cz/8-trenink-soustredeni-a-pozornosti.php

 

Jurovičová, D., Žáčková, H. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s ADHD především pro vychovatele a učitele. Nakladatelství D + H, 2017

Jurovičová, D., Žáčková, H. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a pozornosti, Nakladatelství D + H, 2018

Reimann-Höhn, U. ADHD a ADD v dospívání. Praha: Portál, 2018

Munden, Alison a Arcelus, Jon. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Praha: Portál, 2008

Rief, Sandra F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 2010