Kde najdeme informace o financování společného vzdělávání? Jaká je výše normované finanční náročnosti?

Přehled základních zdrojů:

  • školský zákon – část čtrnáctá – Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, § 161
  • vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativeh, ve znění novel č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. (účinnost od 1. 9. 2016)
  • veřejný písemný materiál – Zásady financování společného vzdělávání
    v kontextu nejčastěji kladených otázek vyplývajících z jednání s řediteli škol a krajských úřadů
  • vyhláška č. 27/2016 Sb., příloha č. 1 – výše normované finanční náročnosti

 

U podpůrných opatření prvního stupně jde finanční náročnost za školou. Pokud se jedná o stavební či technické věci, finanční náročnost jde za zřizovatelem nebo jde z jiných zdrojů.

 

Loading...


Další informace k této problematice:

MŠMT: http://www.msmt.cz/file/37166/ (Financování společného vzdělávání)