Stresu se málokdo úplně vyhne. To platí v práci i osobním životě. A u učitelů se zvýšenou mírou. V letošním školním roce 2020/21 se učitelé navíc museli vypořádávat s nejrůznějšími nároky spojenými s distanční výukou žáků. V rámci aplikace Zapojmevšechny.cz jsme připravili třídílný seriál o zvládání stresu, ve kterém představujeme strategie, které vám pomůžou naladit se pozitivně, zmírnit vliv stresu na vaše zdraví a zachovat si rozvahu i ve vypjatějších situacích. Postarejte se o sebe, abyste předešli vyhoření!

Stresu v práci, který je jednou z hlavních příčin syndromu vyhoření, pomáhá předcházet proaktivní životní postoj. Je výhodnější než jen pouhá reakce na problém a pomůže vám dlouhodobě. Aktivní a pozitivně smýšlející lidé se nenechají unášet sledem událostí, cítí za svůj život zodpovědnost a dívají se víc dopředu než do minulosti. Problémy chápou jako výzvu.

 

V třídílném seriálu k tomuto tématu jsme se nechali inspirovat třináctitýdenním programem, který doporučuje a pomáhá osvojit si pomocí praktických cvičení třináct pozitivních strategií zvládání stresu (JANKE, W., & ERDMANN, G. (2003). Strategie zvládání stresu: Příručka. První české vydání. Praha: Testcentrum.). Tyto strategie vám pomohou objevit možnosti, jak se vyrovnat se stresem a jak se vyhnout dlouhodobé frustraci, která vede k vyhoření a vyčerpání. Zjistěte, které strategie jsou pro vás nejpřínosnější, a ty pak můžete využívat dlouhodobě. Do té doby, než danou obtíž zmírníte, nebo zcela vyřešíte.

V prvním dílu seriálu Stres – jak se ho zbavit a neničit si zdraví (I.) představujeme první čtyři strategie zvládání stresu:

   1. nadhled,

   2. pozitivní sebepojetí,

   3. odpoutání pozornosti

4. vyhledávání pozitivních situací a stimulů.

V navazujícím textu Jak bojovat se stresem v práci? Zkuste těchto 5 strategií (II.) si vyzkoušíte dalších pět strategií:

5. zaměření na cíl,

6. sebeovládání,

7. pozitivní vnitřní řeč,

8. vyhledání a přijetí sociální opory,

9. neplýtvání silami.

V posledním, třetím dílu Pracujte se stresem. 4 tipy , jak ho ovládnout a využít ve svůj prospěch (III.) se seznámíte s posledními čtyřmi strategiemi, které vám ukážou možnosti, jak se vyrovnat se stresem, šetřit síly a chránit své zdraví:

10. proaktivní přístup a asertivita,

11. pozitivní myšlení a neulpívání na situaci,

12. vnitřní těžiště kontroly,

13. umění přijmout vlastní chyby a poučit se z nich.


Ke každé strategii najdete v textu příklad z reality a úkol, který vám pomůže si tuto strategii osvojit. Nechybí samozřejmě spousta tipů a zdroje, ze kterých čerpáme. Kterou strategii už ovládáte a kterou si chcete osvojit?

 

Texty:

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/stres-jak-se-ho-zbavit-a-nenicit-si-zdravi-i

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/jak-bojovat-se-stresem-v-praci-zkuste-techto-5-strategii-ii

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/pracujte-se-stresem-4-tipy-jak-ho-ovladnout-a-vyuzit-ve-svuj-prospech-iii