Poradenské a konzultační služby v každém kraji

Máte dotaz? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve vašem kraji. V každém Centru je vám k dispozici krajský metodik. Kontaktovat ho můžete telefonicky, e-mailem nebo si s ním v konzultačních hodinách domluvte osobní schůzku. Centra najdete na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání. Centra jsou k dispozici i rodičům a širší veřejnosti.

 

Kromě odpovědí na vaše dotazy můžete v Centru:  

 • zjistit, jaká zařízení, organizace a další subjekty poskytují ve vašem kraji expertní služby např. v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální nebo sociální pedagogiky, psychologie nebo dalšího vzdělávání,
 • získat informace, jak zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště, 
 • najít metodickou podporu pro konkrétní oblasti spojené s inkluzí ve škole,     
 • načerpat inspiraci, jakou formu profesní podpory zvolit pro vedení školy a jednotlivé pedagogy, kde najít kvalitní kouče a mentory nebo jaké další vzdělávání zvolit pro svůj pedagogický sbor, 
 • dozvědět se, kde v kraji hledat příklady dobré praxe a další zkušenosti ze škol, které procházejí profesní i vzdělávací podporou v oblasti inkluzivního vzdělávání.

 

Centra nabízejí podporu v těchto oblastech:

 • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření,
 • speciální a sociální pedagogika,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
 • děti/žáci nadaní, s odlišným mateřským jazykem, z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami,
 • primární prevence rizikového chování,
 • etopedie, psychopedie , vývojová psychologie a logopedie,
 • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy,
 • management školy.

 

Specializace jednotlivých center:

Všechna centra jsou vám schopna zprostředkovat podporu v jakémkoliv výše zmíněném tématu. Přesto se každé centrum specializuje – v osobě svého metodika či konzultanta – na jednu či více oblastí:

 

Podle žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vzdělávání žáků cizinců a výuka Češtiny jako druhého jazyka

 

Vzdělávání žáků s odlišnými životními podmínkami

 

Nadaní žáci 

 

Spolupráce s poradnami (SPC a PPP) a interpretace zpráv a doporučení 

 

Žáci se zdravotním znevýhodněním

 

Žáci s poruchou autistického spektra

 

Žáci v náročné životní situaci

 

Další oblasti odbornosti našeho týmu

 

Zájmové vzdělávání (ZUŠ, SVČ)

Předškolní vzdělávání

 

Klima školy

 

Speciální pedagogika

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

Asistenti pedagoga na školách

 

Sociální pedagogika a sociální práce

 


 

Brno

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Brno 
Křížová 22, 603 00 Brno 

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417 

Mgr. Hana Saitzová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 201 
+ 420 778 880 450 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

úterý 13.00–16.00, čtvrtek 12.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


České Budějovice

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště České Budějovice 
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice  

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636 

Mgr. Lucie Václavovská 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 017 
+ 420 775 571 637 
+ 420 778 880 443 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • středa, čtvrtek 12.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Hradec Králové

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Hradec Králové 
Luční 460, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816 

Mgr. Jitka Vítová, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 724 417 226 
+ 420 778 880 444 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí, úterý: 11.00–13.00

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Jihlava

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Jihlava 
Zborovská 3, 586 01 Jihlava 

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038 

 

Mgr. Miloslav Vyskočil 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 822 
+ 420 775 571 666 
+ 420 778 880 448 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí, středa 9.00–12.00 

 

Více o Centru a přehled  zapojených škol.


Karlovy Vary

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Karlovy Vary 
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary 

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

 

Mgr. Petra Mlýnková 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 770 171 731  

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, čtvrtek 13.00–16.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Liberec

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Liberec 
Masarykova 28, 460 01 Liberec 

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651  

 

Mgr. Regina Jonášová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 605 824 656 
+ 420 778 880 413 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí 10.00–13.00, středa 13.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Olomouc

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Olomouc 
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc 

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449 

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí, čtvrtek 9.00 - 12.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Ostrava

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Ostrava 
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava

Ing. Magda Dirgasová 
KRAJSKÁ METODIČKA
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Ing. Martina Čaputová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454 
+ 420 778 880 451 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, středa 9.00–12.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Pardubice

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Pardubice 
Za Pasáží 657, P. O. Box D 27, 530 02 Pardubice 

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932  

Mgr. Daniel Janata 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 775 612 258 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí 9.00–12.00, středa 13.00–16.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Plzeň 
Čermákova 18, 301 00 Plzeň 

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Bc. Lenka Šlechtová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 724 176 700 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý 9.00–12.00, středa 10.00–13.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Praha

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Praha 
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

 

PhDr. Michaela Tužilová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 224 
+ 420 733 125 967 
+ 420 778 880 348 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, středa 13.00 - 15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Středočeský kraj

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště střední Čechy 
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1  

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735 

PhDr. Ilona Šlechtová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 777 737 594  

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, středa 13.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Ústí nad Labem

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Ústí nad Labem 
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem 

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835 

Ing. Dana Veselá 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 452 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý 13.00–16.00, středa 14.00–17.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Zlín

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Zlín 
Potoky 267, 760 01 Zlín  

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301 

Mgr. Miloš Sobotka 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 605 709 982  

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý 13.00–15.00, pátek 9.00–11.00

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.